Ikke gågate på Sortland

Rådmannen i Sortland vil ha en liten miljøgate ved Torget, i stedet for gågate, og en grønn lunge på Torget. Dette kan komme på plass i løpet av sommeren.

Sortlandtorget

Bildet viser Torget på Sortland, der rådmannen vil ha en grønn lunge og lekeplass i sommer. Han vil også ha en del Strandgata omgjort til «miljøgate», der det blir smalere gateløp for biltrafikken, med grønn rabatt i midten.

Flere har tatt til orde for gågate på Sortland og enkelte har ment at Strandgata burde stenges for biltrafikk. Kommunen har leid inn faglige råd fra firmaet Rambøll, og de anbefaler ikke gågate, i alle fall ikke nå. Dermed blir det altså ingen stengte gater på Sortland, men kanskje en liten vri ved Torget, der gateløpet er svært bredt og lite oversiktlig.

Forslaget som rådmannen nå fremmer er egentlig laget av byplanlegger Kristine Røiri. Hun ser for seg at parkeringen lags oversiden av Strandgata, ved Kvartal 13, blir fjernet i sommer. Torget blir så utvidet litt oppover, og midt i vegbanen anlegges det en grønn rabatt. Her vil man bruke store blomsterkrukker slik man allerede ser utenfor Kulturfabrikken. På denne måten vil vegbanen bli snevret inn til to kjørefelt a 3 meters bredde, skilt med en grønn rabatt. Dette vil trolig bety at biltrafikken må sakke farten og kanskje velge andre gater i stedet.

På selve Torget ser man for seg en stor grønn lunge, «en grønning», som anlegges raskt med ferdigplen. Denne legges nede mot sjøen, nord for gatekjøkkenet. Trappen ned i Torghuken fornyes også, slik at det blir mulig å sitte her med utsikt mot sjøen.

Sortlandtorget skisse

Skissen her er slik ideen nå er lagt, med et grønt felt i Strandgata for å bremse trafikken, en grønn lunge på Torget og nye sitteplasser i Torghuken (skisse: Sortland kommune).

Kostnadene for denne løsningen blir langt lavere enn å etablere en gågate eller andre store installasjoner på Torget. Det meste av tingene vil senere kunne brukes i andre sammenhenger. Til sammen vil man kunne gjøre dette for 220.000 kroner. Disse pengene foreslår rådmannen å hente fra utbyttet kommunen er lovet fra Reno-Vest. Renovasjonsselskapet har vedtatt at 2,37 millioner skal betales til de 6 eierkommunene og Sortland andel kan her bli 750.000 kr. Disse pengene er ennå ubrukt, og rådmannen mener at det vil være svært nyttig å bruke 220.000 kr på dette tiltaket. Dermed kommer pengene til nytte både for innbyggerne, turister og næringslivet, som synlige «miljøtiltak» i Sortland sentrum.

Innkjøpet av de nødvendige ting her er altså finansiert, og litt kostnader for jobben også. Rådmannen ser likevel for seg at mye må gjøres på dugnad, i samspill mellom frivillige, næringslivet og kommunen. Først må politikerne si ja til ideen og prosjektet, og så kan man gå videre med de konkrete planene og få organsiert gjennomføringen. Om alt går greit, vil dette kunne være på plass i løpet av sommeren.