Evenes er dagens vinner

Forsvarets planer fremover betyr mye. Den store vinneren i nord er Evenes. 600 nye arbeidsplasser og 3,5 milliarder i investeringer. Mange av arbeidsplassene hentes i Andøya.

ToveMette Kystvakta

-Jeg er veldig glad for at Kystvakta fortsatt skal være på Sortland, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo, men det er noen skår i gleden. Litt færre skip og nedleggelse av Andøya flystasjon vil gi store konsekvenser i Vesterålen.

Forsvarets planer for de neste 20 årene er lagt frem i dag. Nedleggelsen av Andøya flystasjon er tiltaket som gir den største negative konsekvensen for et lokalsamfunn. Å legge ned Andøya og samle alt på Evenes gir best operativ evne til lavest kostnad, heter det i proposisjonen som ble lagt fram. Videre kommer det fram at en investering på totalt 3,5 milliarder kroner vil bli gjort for å satse på Evenes. Dersom Forsvaret skulle beholde basen på Andøya ville det krevd 7,8 milliarder kroner i investeringer.

Konsekvensen kan bli 600 nye arbeidsplasser ved Evenes flyplass og Ramsund-basen. Mange av disse arbeidsplassene blir flyttet over fra Andøya, når stasjonen der legges ned. Dette vil gi dramatiske konsekvenser for lokalsamfunnet. Det er altså en helt klar taper og en like klar vinner i dag. Andøy kommune har beregnet at nedleggelse av flystasjonen kan bety at kommunen mister opptil tusen innbyggere. Det vil gi svært store konsekvenser, både for Andøy og hele Vesterålen. Vinneren er Evenes, pluss Ramsund, som Forsvaret vil bygge opp til en helt sentral base for både luftforsvar og sjøforsvar.

-Som ordfører i Sortland er jeg selvsagt glad for at Kystvakta fortsatt skal være her. Det betyr mye for videre utvikling av Sortland-samfunnet og det er selvsagt gledelig at vi ikke mister de opptil 80 arbeidsplassene som er knyttet til basen. Det er et lite skår i gleden, at det skal tas ut 2 skip. Kystvakta har fått større havområder å kontrollere, og dette skal man altså gjøre med færre skip i fremtiden.

Som ordfører kommer jeg til å jobbe for å synliggjøre at det ikke er fornuftig å redusere kapasiteten til kystvakta. Fisken er en svært viktig ressurs, som må forvaltes på en god måte. Kystvaktas rolle her er svært viktig, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) til Vesterålnytt.

Gleden i Sortland er tverrpolitisk. Til BLV sier Silvia Ovik (H): -Forsvarssjefens råd var nedleggelse av basen på Sortland. Det må vi ikke glemme, men det har vært jobbet godt politisk. Vi i Høyre har jobbet over lang tid med saken, og vi har hatt mye kontakt opp mot regjering og Storting, sier Ovik. -Jeg vil også berømme kystvakta, med Steve Olsen i spissen, som alltid har bidratt med god informasjon ut, og som har stilt opp og jobbet aktivt for denne saken. Hun tilføyer at Høyre også har stått på for flystasjonen på Andøya.

Fylkesrådsleder Thomas Nordvoll har sine røtter i Andøya, og han kommer med en kraftsalve i dag. -Å legge ned Andøya er en katastrofe for lokalsamfunnet. Dette er en fullstendig katastrofe for Andøya. Forsvaret er den største arbeidsplassen, og Andøy har vært en god vert for Orion-flyene i flere tiår. Kommunen vil få en omstilling vi ikke har sett maken til noen gang, sier Nordvoll til NRK Nordland. Han påpeker at Forsvaret har 300 ansatte i kommunen, og mellom 7–800 arbeidsplasser i Andøy vil bli berørt ved en nedlegging.