Ikke flere skattestunt

Arbeiderpartiet vil bremse Bø og andre kommuner som forsøker «skattestunt». Det er hjelpen fra staten man vil stanse, slik Høyre nylig åpnet for da Bø satte ned formueskatten.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, vil bremse skattetriksing (foto: Nordland AP).

– Det er helt urimelig at staten skal bidra til at de rikeste i landet skal kunne flykte fra regningene, mens alle andre må betale, og kanskje får økt skatt, sier Bjørnar Skjæran i en kommentar til NRK.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet vil trolig samle seg om et vedtak som sikrer at staten ikke skal dekke opp regninga når slike lokale vedtak blir gjort, som i Bø kommune.

Redaksjonskomiteen foreslår følgende: «Staten ikke skal kompensere de kommuner som velger å nedjustere satsen i formuesskatten.»

Når én kommune kutter i formuesskatten, vil ikke bare denne kommunen tape inntekter. Også kommunen som de rike flytter fra, vil tape på dette.

– Det er blodig urettferdig. Det kan ikke være slik at andre kommuner skal betale for den risikoen Bø tar, sier nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran.

Han sier imidlertid at han godt forstår hva Sture Pedersen mener, når ordføreren sier at staten har forlatt distriktene de siste årene.

Formuesskatten består av to deler. Den ene bestemmes av staten og er på 0,15 prosent. Den andre bestemmes av kommunene, er i de fleste kommuner satt til 0,7 prosent.

Bø har altså vedtatt og gjennomført et kutt i formueskatten med 0,5%, slik at det kun kreves inn 0,2% skatt der.

Når en person har flere hundre millioner kroner i skattbar formue, betyr det at vedkommende kan spare både 10 og 20 millioner på å flytte til nettopp Bø.

10-15 av Norges rikeste har gjort dette og den mest kjente av disse er Bjørn Dæhlie.

Vilkåret for å spare skatt er at man virkelig bor i Bø, og oppholder seg der mer enn i andre eiendommer vedkommende har.

Ordfører Sture Pedersen er ikke overrasket over Arbeiderpartiets avgjørelse. Samtidig sier han det hele er en liten seier.

– De har ikke avgjort at de vil hindre oss i å sette ned formuesskatten, og det er jeg veldig glad for, sier Pedersen i en kommentar til NRK.

Han mener å se flere positive ringvirkninger i Bø allerede. Nye leiligheter føres opp og flere firma har etablert seg lokalt.

Byggebransjen har godt med arbeid og ordfører Pedersen venter flere etableringer i nær fremtid.