Vil teste barna

Regjeringen har besluttet at også barn under 12 år skal testes ved grensen. Endringen innføres fordi de nye virusvariantene er mer smittsomme, også når den smittede er barn.

– Det er viktig at testingen ikke skal være ubehagelig for barna, og teststasjonene skal få veiledning om at testmetoden som benyttes skal være så skånsom som mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I rådet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet understrekes det at prøvetaking av barn nå kan gjøres mer skånsomt ved prøvetakning fra fremre nese.

Barn som krysser grensen ofte, for eksempel på grunn av familieforhold, er unntatt karantene. Etter etatenes vurdering taler dette for testing av alle barn.

Dersom testing ikke er mulig, fordi barnet for eksempel protesterer, skal testing ikke gjennomføres.

Endringen trer i kraft fra og med mandag 19. april kl.00.00.