Hundre omkommet

Så langt i år er det 100 personer som er omkommet i trafikken på norske veier. Nord-Norge har hatt 18 omkomne og det er en mer enn i fjor på samme tid. Av disse er 11 fra Nordland.

11 personer er døde i MC-ulykker de siste to månedene (foto: Werner Harstad, Statens vegvesen).

19 personer døde i septembertrafikken. Ikke siden 2013 har det vært like mange drepte i den første høstmåneden.

Totalt er 100 omkommet i trafikken så langt i år og det er 11 flere enn på samme tid i fjor.

Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Dette er femte måned på rad der vi ser høye dødstall i trafikken, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Hundre omkomne på starten av høsten er alt for mange.

11 personer er døde i MC- ulykker de siste to månedene. Det er hver tredje omkomne.

Mange av ulykkene er utforkjøringsulykker uten andre involverte, men det er også noen møteulykker og velt.

Vegvesenet lover å følge opp dette sammen med sine samarbeidspartnere.

– Det har vært mye god innsats og samarbeid i MC-miljøet denne våren, og tallene så lenge positive ut sammenlignet med fjoråret, sier Guro Ranes.

Men de siste to månedene har ulykkestallene økt kraftig. Vi er i gang med å analysere ulykkene, som vi gjør med alle dødsulykker, og vi vil ha møte i Nasjonalt MC-forum og MC-dugnaden nå mot sesongslutt.

Det er flere møteulykker og flere omkomne i personbiler i år, og oftere enn vanlig skjer ulykkene på Europa- og riksveier.

Mange av de omkomne er både helt unge (16 -24 år) og middelaldrende (44-64).

Det er så langt færre i aldersgruppen over 65 år som har omkommet i trafikken i 2023.

En mer uvanlig utvikling er de mange ulykkene med flere omkomne. Det har vært syv ulykker med flere drepte i hver, de siste tre månedene.

– De mange dødsulykkene med unge, og særlig at de omkommer flere i samme ulykke, bekymrer oss.

Det blir derfor viktig å øke innsatsen mot denne aldersgruppen, for eksempel ved at flere tilbys og velger valgfag Trafikk i 10. klasse, og samarbeid med fylkeskommunene og elever på videregående skole.

Mange er blitt drept i trafikken i Innlandet og i Vestland fylker i år. 15 drepte i Innlandet er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

Vestland har også en markant økning fra fjoråret med 13 mot 8.

Utviklingen har vært mye mer positiv i Vestfold og Telemark, der tallene er mer enn halvert fra 10 i fjor til 4 døde i trafikken i år.

Viken har flest drepte med 19 i fjor mot 18 så langt i 2023. De andre fylkene har mindre endringer i ulykkestallene.