Havna vil ha gjestehavn

Esso-stasjonen på Sortland drives av firmaet Havna Service as. Blåbyen mangler en god gjestehavn for småbåter og nå vil gjerne «Havna» anlegge en skikkelig flytebrygge for sjøfarende gjester.

Med L-form vil det gå med 3 stk betongelement for den nye havna som vil komme mellom Esso og Kystvakta på Sortland. Bygga blir 30 meter lang og få en tverrligger på 15 meter. Prosjektet er ventet å koste ca 1,5 millioner (foto: Etnebrygga).

Havna Service AS tar utfordringen som Sortlands ordfører nylig kom med i media, der hun etterlyste en ny gjestehavn for byen. Dagens tilbud i Torghuken er for lite og dårlig. -Vi tar tanken om gjestehavn på alvor, og har startet prosjekteringen av en ny gjestehavn i forbindelse med vår virksomhet ved Sortland brua. Den nye gjestekaia vil kunne gi en synergieffekt med økt turisme og større omsetning i Sortland. Videre vil det gi et bedre tilbud til yrkesfiskere med små båter, skriver Rolf M. Lossius i et brev til Sortland kommune, på vegne av Havna Service Sortland AS.

Investeringen vil bestå av innkjøp av 3 flytebrygger og anordninger for å feste flytebryggene på en forsvarlig måte. Videre vil det være kostnader knyttet til ny fundamentering, trekking av nye drivstoffrør med pumper, nytt strømanlegg og tilførsel for vann. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 1.500.000,-. I tillegg er det anslått kostnader til prosjektering på ca. 40.000,- pluss kommunale gebyr og avgifter knyttet til søknadsprosessen.

Havna Service Sortland AS er innstilt på å bære de største kostnaden i dette prosjektet. -Det er lite sannsynlig at prosjektet er selvfinansierende. Det vil uansett ikke være regningssvarende investering de første årene, da det tar tid å innarbeide den nye fasiliteten til Sortland, skriver Lossius.

For å kunne realisere prosjektet, søker Havna Service AS om å få dekket 15% av kostnadene fra Sortland kommune sitt næringsfond. Dette utgjør 225.000,-. Begrunnelsen for å søke om medfinansiering over næringsfondet er at tilbudet vil ha en nytteverdi for Sortland-samfunnet.  I tillegg til direkte støtte til investeringen, søker firmaet om å få dekket prosjekteringen på ca. 40.000,-. Vi søker også om å få fritak fra de behandlingsgebyr som vil ligge til en slik byggesøknad.

-Det er allerede etablert en god og konstruktiv dialog med Forsvarsbygg. Det er positive til våre planer. Vi håper Sortland kommune vil se den effekten en slik investering vil kunne gi Sortland gjennom å bli en mer attraktiv turistdestinasjon for båtfolket. Vi håper derfor på en positiv innstilling på vår søknad, skrive Rolf M. Lossius. Om Sortland kommune gir tilskudd vil brygga kunne være klar allerede til sommeren 2017.

I forbindelse med den nye gjestebrygga, vil det bli lagt opp til vann, strøm, gass og drivstoff for både bensin og diesel. Det er også tilrettelagt for søppelhåndtering knyttet til brukere av dagens fasiliteter. Dette vil bli videreført med den nye gjestebryggen. Brukere av gjestehavna vil også ha tilbud om dusj og tilgang på vaskemaskin. Det er også et verksted i lokalitetene som kan videreutvikles mot det maritime, hvis det viser seg at behovene er der.

Etableringen av den nye flytebryggen er ment å kunne gi et bedre tilbud til båtturister enn hva man kan tilby pr. i dag. I tillegg vil den kunne gi et bedre tilbud til yrkesfiskere med små båter. Beliggenheten vil være ideell for båtfolket med rolige omgivelser. Nærheten til sentrum med forretninger, restauranter og kulturtilbud, vil kunne gi mulighet for å benytte den nye flytebryggen som en flytende bobil. Dette vil utvide tilbudet til både gjester fra nabokommunene og et større geografisk omland.