3 år for påkjørsel

Mannen fra Øksnes som var tiltalt for en alvorlig bilpåkjørsel for et år siden, er nå dømt i Vesterålen tingrett til 3 år fengsel. Han må dessuten betale oppreisning til fornærmede på 150.000 kroner og 30.000 kroner i bot. Mannen mister også førerkortet for alltid. Den som ble påkjørt fikk foten kvestet slik at den måtte amputeres. Retten mener det var alvorlig fare for hans liv, ettersom tiltate bevisst siktet inn og kjørte bilen sin direkte mot ham. Fornærmede forsøkte å flykte inn i sin egen bil, men den ene foten kom i klem i døra  under påkjørselen. Foten ble så stygt skadet at den måtte amputeres. Aktor hadde bedt om 2 år og 2 måneders fengsel, men dommeren mente altså at dette var for mild straff. Det er ganske uvanlig at dommen blir hardere enn tiltalen, men det sier jo mye om det som kom frem under rettens behandling av saken. Tiltalte var påvirket av amfetamin under tildragelsen, som skjedde i en busslomme på Frøskelandfjellet en kveld i februar 2015.