5 år for overgrep

En mann i 50-årene fra Vesterålene er dømt i Hålogaland lagmannsrett til fengsel i fem år og åtte måneder for en rekke seksuelle overgrep mot en jente som i starten var under 10 år. Den fornærmede er nå en ung kvinne og overgrepene skjedde for en del år siden. Kvinnen ble i tingretten tilkjent en oppreisning på 300.000 kroner. Den dømte mannen var en omsorgsperson i jentas hjem og retten har funnet det bevist at han forgrep seg på henne mer enn 20 ganger, med forhold som tilsvarer samleie. Hun anmeldte ikke forholdet 6 år senere, da en annen person i familien kontaktet politiet. Lagmannsretten skriver i domspremissene at det betydelige antallet overgrep som  ble utført av en omsorgsperson er straffeskjerpende. Straffen på 5 år og 8 måneders fengsel er det samme som påstanden var fra aktor, og det samme resultatet som kom i Vesterålen tingrett da saken først ble behandlet i fjor sommer. Hålogaland lagmannsrett førte 17 vitner og noen sakkyndige under behandlingen av denne saken.