Grunnleggerne av Vardia ute

Vardia forsikring ble etablert i 2009 og fikk hovedbase på Sortland. Nå melder det børsnoterte selskapet at alle grunnleggerne er helt ute, også Børge Leknes som har ledet Sortland-kontoret.

LeknesBørge

Via en børsmelding torsdag blir Børge Leknes takket for sin jobb i Vardia, der han nå er helt ute, sammen med de andre to grunnleggerne av selskapet.

Opprinnelig var det firmaet Scandinavian Insurance Group AS (SIG) som ble startet av Børge Leknes, Rune Arneberg and Pål Lauvrak. Senere skiftet dette navn til Vardia Forsikring og er nå børsnotert på Oslo børs under navnet Vardia Insurance Group ASA. Det er det børsnoterte selskapet som nå melder at Børge Leknes, Pål Lauvrak og Morten Kvam er gått helt ut av selskapet. Dermed er alle grunnleggerne ute og via børsen eies selskapet nå av svenske banker og noen investeringsselskap.

Børge Leknes bekrefter overfor Vesterålnytt at han nå er på veg ut også av selskapet Vardia Norge as. Dette selskapet eier Vardia Forsikring as, som betaler lønn til alle de ansatte på Sortland. Børsnoterte Vardia skal som kjent over salgsavdelingene og sentraliserer dette ved å avvikle på Sortland. -Det er ikke noe nytt formelt sett for de ansatte på Sortland. De vil fortsatt være tilsatt i selskapet Vardia Forsikring as, sier Leknes.

Grunderen åpner imidlertid for at det også i fremtiden kan bli et mindre salgsselskap på Sortland. Overfor Blv.no sier han at det vurderes et kontor her med 8-10 ansatte, som skal ivareta de mange lokalt i Vesterålen som har sine forsikringer hos Vardia. Dette er ikke klart ennå, og er en del av de løsninger man ser på i forbindelse med avviklingen av salgsavdelingen på Sortland. Løsningen her blir trolig et selvstendig agentur, lokalt eid og organisert. Vardia overtok ca 50 ansatte etter Opplysningen la ned på Sortland, og økte bemanningen til over 100. Så kom nedturen og nå blir altså avdelingen borte.

En lokal gruppe jobber også for å se på nye muligheter. Gruppa består av Rune Tjønsø, tillitsvalgt for Finansforbundet i Vardia. avdelingsleder Charlotte Holm, næringssjef Geir Breivik fra kommunen og Torunn Solvang fra personalavdelinga i Vardia. Det er flere innspill man ser på, for å skaffe jobb lokalt til de opp mot 70 som nå er blitt overflødige hos forsikringsselskapet.

Det er Espen Husstad som nå skal lede børsnoterte Vardia videre. I meldingen til Oslo børs takker han Børge Leknes og de andre to grunnleggerne for hardt arbeid og plikttroskap for selskapet gjennom mange år. Kjøpet av salgsavdelingene, inkludert Sortland, er gjennomført og oppgjort, og dermed er Børge Leknes formelt sett ute av Vardia.

Børskursen på Vardias aksjer har siden årsskiftet sunket fra 1,60 til i dag bare 58 øre. På topp var Vardias aksjer priser opp mot 30 kroner. For de som har kjøpt aksjer i selskapet har dermed nedturen kostet mye penger. Børge Leknes har sitt private firma, Bls Holding as, som tjente ca 20 millioner i 2014 og dermed satt med verdier for ca 40 millioner. Han vil derfor neppe lide noen nød fremover heller og salgsprisen for Vardia Norge as er ennå ikke kjent.