Grønt lys for mer oppdrett

Nord for Bodø blir det nå mulig for alle oppdretterne å øke volumet med 6%. Dette området er mindre plaget med lakselus, i forhold til kysten lenger sør. Øket volum må imidlertid kjøpes.

Grønt lys for flere mærer med laks i nord (foto: VNY).

Regjeringa har laget et nytt «trafikklys-system» for oppdrett av laks, der det er påvirkningen av lus er hovedkriteriet.

Røde områder omkring Bergen og Vestlandet vil få reduksjon i volumet, som her vil bli kuttet med 6%.

Nord for Bodø er det imidlertid mindre plage med lakselus på villaks, og her er det satt «grønt lys».

Det betyr at oppdretterne i Vesterålen nå kan kjøpe seg større «kvoter».

Én prosent selges til fastpris. Dette er tilbud om vekst på tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er 170 000 kroner per tonn.

Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser.

Til sammen kan oppdretterne i nord nå få øke produksjonen med inntil 21.000 tonn laks.

Spørsmålet er da om Nordlaks, Holmøy, Kristoffersen og Øyfisk vil vokse videre, med de prisene som er satt.

Både Holmøy og Nordlaks har jo store planer og satser hundrevis av millioner på utbygging i egne anlegg.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth gir grønt lys i nord (foto: Regjeringen).

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth mener «trafikklyset» vil virke positivt.

– Den nye fargeleggingen i trafikklyssystemet vil sørge for flere arbeidsplasser og mer norsk matproduksjon, sier Myrseth.

– I neste omgang blir det større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeriministeren.

Fargene er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2022 og 2023.

– Det bekymrer meg at påvirkningen fra lakselus øker i flere områder, og at dette skjer på tross av at målet er å redusere påvirkningen.

Dersom næringen skal kunne vokse, er den nødt for å redusere utslipp av larver fra lakselus omkring anleggene, sier Myrseth.

Veksten i nord kan altså blir 21.000 tonn, mens kuttet omkring Bergen blir på 11.000 tonn maksimalt.

– Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områdene hvor påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Holmøy Havbruk åpner snart sitt nye slakteri for laks ved Sortland, og har derfor ønske om å øke noe opp fra dagens volum på 23.000 tonn slaktet vekt.

Holmøy kjøpte ekstra produksjonskapasitet i auksjonsrundene til Fiskeridepartementet i august 2020 og oktober 2022.

Dette har utløst behov for større produksjonskapasitet på lokaliteter og endring i lokalitetsstruktur.

Selskapet har nå inne ny søknad om en lokalitet ved Kinnholmen, ytterst i Godfjorden.

En rekke innspill er kommet til denne søknad og de aller fleste er negative. Det er fra fiskere, naboer, reindriften og grunneiere i området.

Også Nordlaks forteller om store planer, der man blant annet tenker på å bygge et helt nytt slakteri på Børøya.

Oppdretterne i Vesterålen er blitt hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet, som gir mange arbeidsplasser og mye skatt.

Spørsmålet er altså om det er «plass» til flere mærer i fjordene omkring Lofoten, Vesterålen og Senja.