Godt nytt for LNS

Leonhard Nilsen er hovedeier av Rana Gruber, og her kan man melde om et meget godt resultat i regnskapet for 2017. Utsiktene fremover er også gode, og det er godt nytt for LNS.

Bildet viser anlegget for utskiping av jernmalm fra Rana Gruber As (foto: Rana Gruber As).

Jernmalmprodusenten Rana Gruber AS i Mo i Rana hadde et resultat før skatt i 2017 på 74,3 millioner. Året før hadde selskapet et underskudd før skatt på 63,4 millioner, noe som betyr en forbedring av resultatet på over 137 millioner.

Når skatten er betalt så ble resultat i fjor 56,3 millioner, mens det altså var et underskudd på 48,5 millioner året før. Omsetningen i 2017 var 713,3 millioner. Samtidig har selskapet redusert gjelden med 125 mill i samme periode.

– Jernmalmbransjen er veldig syklisk og prisene variere mye i et produksjonsår, noe som innebærer at vi må ha ekstrem fokus på vår produksjonskostnader. Den samlede produksjonen i 2017 var egentlig ikke så veldig bra, noe som viser et stort potensial, sier administrerende direktør i Rana Gruber AS, Gunnar Moe, i en pressemelding.

– Vi hadde store utfordringer på produksjonen og veldig store svingninger i prisene på våre produkter i store deler av 2017. Prissvingningene har fortsatt i 2018, der vi gikk inn i året med relativt høye priser, men disse har falt markant i andre halvår, men så stabilisert seg de siste ukene.

Produksjonsutfordringene ser det nå ut til at vi er ute av, noe som i sum gjør at vi har lagt bak oss et bra første halvår. I sum gjør dette at også 2018 ligger an til å bli et bra år, selvfølgelig avhengig av hvordan prisene på våre produkter utvikler seg resten av året, fortsetter Moe.

Rana Gruber AS eies av Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom AS med ca 80 %, mens selskapet ACEA As sitter med de resterende 20 %.

Selskapet utvinner jernmalm og videreforedler denne til jernmalmkonsentrat, som selges på det europeiske stålmarkedet. En liten del av produksjonen går til spesialprodukter.