Folketallet øker litt

Vesteråls-regionen har nå 30.588 innbyggere. Det er litt flere enn sist nyttårsaften, og det er helt og holdent innvandring som berger nivået. Det fødes alt for få babyer i hele regionen.

Innvandringen berger folketallet i Vesterålen (illustrasjonsfoto).

Det fødes alt for få babyer i Vesterålen i forhold til antallet eldre som dør. Dermed får vi negativt fødselsoverskudd.

SSB har nå lagt frem nye tall ved utgangen av 3. kvartal, altså pr 1. oktober 2023.

Om vi regner fra årsskiftet så mangler Sortland 6 babyer for å være ajour med dødsfallene.

Hadsel mangler 14, Øksnes mangler 10, Bø mangler 18 og Andøy hele 19 smårollinger.

Dersom vi ikke hadde innvandring i Vesterålen ville folketallet i år ha sunket med 67 personer.

Nå er det jo slik at det er kommet ganske mange flyktninger fra Ukraina og andre land.

Bare Sortland har tatt imot 200 i år og nabokommunene også ganske mange.

Dette slår imidlertid ikke ut med tilsvarende tall i summen, ettersom mange også flytter sørover.

Sortland fikk altså 200 nye innflyttere, men manglet 6 babyer og en del flyttet ut.

Resultatet er at Sortlands befolkning hittil i år har øket med kun 78 til nå 10.639 personer.

Hadsels nye folketall er på 8.220, som er en vekst i år på 36 innbyggere.

Bø vokser med 35 til 2.619, mens Øksnes har 21 i pluss og lander på 4.554.

Andøy sliter imidlertid og klarer ikke noen pluss. Her har folketallet krympet med 29 hittil i år.

Det er dermed ca 250 nye tilflyttere til regionen som holder folketallet i pluss så langt i år.