Sykehjem til 500 millioner

Enigheten er nå stor om plassering av nytt sykehjem til Stokmarknes, og helst i nærheten av sykehus og eldreboliger. Utfordringen er når byggestart blir og kostnaden på 500 millioner.

«Helsekvartalet» på Stokmarknes kan få sykehus også (arkivfoto).

Underskudd på årets drift i Hadsel kommune skaper vansker for planen om et nytt sykehjem.

For å få kontroll med økonomien foreslås det å legge ned skoler og kutte i flere tilbud.

Et nytt sykehjem må imidlertid bygges, men spørsmålet er når, hvor og hvor mye det skal koste.

Kommunedirektøren ønsker å vente med denne investeringen frem med noen år.

Nytt sykehjem kan komme til å koste opp mot 500 millioner, og derav 350-400 millioner betalt av kommunen.

I dag var kommunestyret i Hadsel samlet og her ble dette heftig diskutert.

Debatten startet etter et forslag fra Atle Nielsen i SV, på vegne av også AP, SP og MDG.

Her foreslo man et nytt sykehjem på «Nesset» i nærheten av sykehuset og med byggestart i 2026.

– Vi har et felles ønske om å få dette til, påpekte ordfører Kjell Børge Freiberg (H).

Han ønsket imidlertid ikke å gjøre et konkret vedtak ennå, men gjøre bedre utredninger først.

Åge Rusten (AP) mente det er viktig å få klarhet i hva flertallspartiene mener.

Både om lokalisering og tidspunkt for oppstart.

Ørjan Robertsen (MOS) påpekte at nå er det viktig å avklare lokaliseringen og enes om Stokmarknes.

– Investering på en halv milliard er et stort løft.

Vi har kontroll på plassene til sykehjem i dag, så her er tid for å planlegge godt, sa Robertsen.

Ordfører Freiberg henstilt til å utsette et vedtak til neste møte, da det ellers er budsjett og økonomiplan på saklisten.

Dette ble etter et kort gruppemøte godtatt, slik at forslaget ikke ble stemt over.

Forslaget fra SV, AP, SP og MDG lød:
1. Det skal bygges et nytt sykehjem i Hadsel kommune. Altså et nybygg, ikke påbygg eller rehabilitering av dagens bygningsmasse.
2. Sykehjemmet skal bygges i «helsekvartalet» på Stokmarknes, altså i umiddelbar nærhet til Hadsel helsehus, sykehuset og Thodebo.
3. Byggestart skal være i 2026.
4. Nytt sykehjem skal romme tilstrekkelig med korttids- og langtidsplasser i tillegg til et moderne og funksjonelt dagtilbud for hjemmeboende eldre.

Nå kommer disse spørsmålene i stedet opp i neste møte til kommunestyret i Hadsel.

Planleggingen av et nytt sykehjem er imidlertid allerede startet.

Det er satt av 1 million til forarbeid i år, samt 9 millioner neste år til videre planlegging.

Nå må det avklares hvor mange plasser man skal bygge for, og et antall på 40-50 har vært nevnt.

Dessuten plassering, som slett ikke sikkert blir helt i nærheten av sykehuset.