Bassenget fornyes

Maurnes skole får nå fornyet bassenget, etter at det blir gjennomført en omfattende rehabilitering. Arbeidet er godt i gang, der man river og bygger nytt på de deler som har vært skadet.

Bassenget er tomt for vann, enn så lenge (foto: Sortland kommune).

Det er Sortland Entreprenør As som har avtalen med kommunen om å fornye bassenget og tilhørende bygg ved Maurnes skole.

I utgangspunktet er det bevilget 16,5 millioner kroner til prosjektet.

Grunnarbeidet er ferdig og denne uken har man begynt med rivearbeid utvendig og innvendig.

Fasadekledning er revet, da mye av dette var av svært preget av tidens tann.

Videre rives noe betong innvendig og vinduer mures igjen der det ikke lenger skal være vinduer.

Neste uke begynner pussing og maling av teknisk rom.

Nytt ventilasjonsaggregat blir levert i starten av desember som settes inn på teknisk rom.

Fasaden på basseng-bygget blir helt fornyet (foto: Sortland kommune).

Sortland Entreprenør regner med å bruke desember og januar til å bygge opp nye yttervegger og tak.

Når det er gjort så begynner innvendig arbeid med overflatene der.

Fornyelsen av Maurnes-bassenget ble først vedtatt i april, med en prislapp på 11,6 millioner kroner.

Deretter så man at dette ble for lite, og ved revidering av budsjettet i sommer økte man rammen til 16,5 millioner.

Litt av bakgrunnen for investeringen på Maurnes er at bassenget i Sortlandshallen også er ganske slitt.

I påvente av en fremtidig ny svømmehall til flere hundre millioner, sikrer man nå undervisning i svømming for flere år fremover.

Maurnes-bassenget er 12,5 meter langt og holder normalt litt høyere temperatur enn bassenget på Sortland.

Elever fra Sigerfjord, Strand og Maurnes bruker gjerne dette for svømmetrening, men har også vært brukt av andre.