Flere brøyteklager

Store snøfall nylig har gitt utfordringer for brøytemannskapene. En av operatørene har fått flere varsel fra kommunen, da man mener kontrakten ikke blir fulgt opp godt nok.

Slik så det ut i veiene på Ånstad nylig (foto: Sortland kommune).

For litt siden varslet Sortland kommune at man ville gi en bot til operatøren Proff brøyting AS. Det ble imidlertid frafalt, på grunn av en regnefeil.

Nå er det sendt et nytt varsel, for mangelfull brøyting av Øvre og Nedre Ånstad vei søndag den 12. mars.

Her mener kommunen det ikke ble brøytet i det hele tatt av operatøren Proff brøyting AS.

Kommunen rykket selv ut litt etter 5 på ettermiddagen og foretok snørydding med egen traktor.

Nå varsler man Proff brøyting AS at det kan bli et gebyr på 2.478,- for brudd av inngått avtale.

Kommunens bilde viser at det var 14 centimeter snø på veien, da man ankom Ånstad.

Operatørene for vinterdrift i Sortland har avtalt at man skal starte snørydding senest når det er falt 10 cm nysnø.

Det er også mange andre forbehold i kontrakten, som man gi krav om iverksetting.

Daglig leder i Proff Brøyting AS, Michael Clarke, sier i en kommentar til nettavisen VOL at han vil anke gebyret.

Kommunen opplyser at man et par dager senere fant to andre brudd på standarden og har gitt flere varsel om «bot».

Clarke sier til VOL at han trolig vil godta ett av disse gebyrene fra den 15. mars, men ikke de andre.

På Facebook har det nærmest haglet med kommentarer for innbyggere i Sortland som mener snøryddingen er for dårlig.

Flere påpeker at det i vinter har vært særdeles svak utførelse.

Proff Brøyting AS er en ny operatør i Sortland, som fikk avtale da man la inn det laveste anbudet.

Firmaet har den største kontrakten med kommunen, som omfatter en rekke roder i byens boligfelt.

På kommunens nettside skal man kunne følge med aktiviteten på brøytemannskapene, ut fra digitale spor.

Alle maskiner som brøyter skal ha en sender som viser tid og sted for aktiv brøyting eller fresing.