Fiskesalg nær normal

Norge har eksportert sjømat for 7,9 milliarder kroner i juli, som er på samme nivå som i juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en verdi av 60,8 milliarder kroner.

Brems i laksesalg til Kina skaper utfordring for norske oppdrettere, og men eksporten går eller greit (foto: Sjømatrådet/NSC).

Verdien av eksporten på sjømat er lik fjorårets rekordnotering for juli måned. En svekket norsk krone har bidratt til en økning totalt sett, men det er relativt store forskjeller mellom artene.

Arter som sei og sild har de holdt seg noe bedre i pris sammenlignet med dyrere arter som laks og torsk der en ser noe lavere priser målt i euro og dollar. Man opplever svakere etterspørsel etter laks, spesielt i enkelte asiatiske markeder.

Det har vært en god julimåned for eksporten av fryst hvitfisk, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fortsatt utfordringer i enkelte av konvensjonellmarkedene.

– Valutasituasjonen er fortsatt fordelaktig for sjømateksporten, selv om den norske kronen har styrket seg den siste tiden. Samtidig har situasjonen i Asia fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina.

Samtidig er den generelle turismen lavere enn i fjor, med færre fraktmuligheter og noen restriksjoner i enkeltmarkeder. Det europeiske markedet importerer totalt sett større volumer, men til en lavere pris, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Norge eksporterte 94 800 tonn laks for 5,6 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 6 prosent og en verdireduksjon på 2 prosent eller 132 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 595 000 tonn laks for 40,6 milliarder kroner. Volumet og verdi er på samme nivå som i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 54,43 kroner per kilo mot 59,60 kroner i juli i fjor.

– Svekket etterspørsel etter norsk laks, spesielt i Asia, som følge av covid-19, er årsaken til verdinedgangen for laks i juli måned. Markeder som har kjøpt betydelig mindre volumer er Kina, Hong Kong og Sverige. Tilførselen av laks til Polen, Frankrike og Tyskland, derimot, økte sterkt, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 1 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 84 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 16 prosent eller 12 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 37 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,7 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent og en verdinedgang på 3 prosent eller 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Danmark, Sverige og Nederland var de største markedene for fersk torsk i juli.

– Det er lavsesong for både fangst og eksport av fersk torsk på denne tiden av året. Den store prosentvise økningen i volum av fersk torsk i juli i år må ses i sammenheng med noe økte landinger av fersk torsk i år sammenlignet med juli i fjor. Prisen er lavere enn fjoråret, men på vei opp igjen fra bunnen i mai, noe som er normalt på denne tiden av året, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.