Havfarmen tatt i bruk

Nordlaks har nå tatt i bruk Havfarmen og det er flyttet inn laks i 2 av 6 enheter ombord. I løpet av august regner man med at det er full drift ombord i Havfarmen, som ligger sørvest av Melbu.

Strålende vær, både dag og natt, har bidratt til problemfri oppstart av Havfarmen til Nordlaks sørvest av Melbu (foto: Nordlaks).

Seks uker etter ankomst til Norge er den første laksen nå satt ut i havfarmen «Jostein Albert». Forberedelsene for utsett av fisk i havfarmen har gått etter planen.

– Frem til nå har det vært en hektisk periode med mye personell ombord for ferdigstilling en og klargjøring for utsett. Vi har prioritert å få fisken inn, og vi er i rute til å være ferdig med utsettet innen september, sier kaptein André Grøtta i Nordlaks.

Laksen som så langt er satt ut i havfarmen er om lag 2 kilo i gjennomsnitt og flyttet fra oppvekstlokaliteten Grøtøya ved Fiskebøl i Hadsel.

– Det er så langt flyttet fisk inn i to av seks enheter i havfarmen. Det er nå om lag 20 personer som jobber ombord, og det vil være ekstra servicefolk ombord enda i en periode fremover. Stadig er det en del jobb som gjenstår før havfarmen er helt klar og vi har fått på plass all fisken, men nå nærmer vi oss mer og mer en normal driftssituasjon, fortsetter Grøtta.

Fisken overvåkes og fôres fra Nordlaks sin operasjonssentral på Børøya i Hadsel.

– Fisken er flyttet fra 100-meters merder på Grøtøya, så nå har den veldig mye mer plass å boltre seg på i havfarmen. Det har vært veldig fint vær i Vesterålen den siste uka – og vi har blikkstille hav selv på Ytre Hadseløy. Fisken responderte veldig godt på fôring umiddelbart etter flyttingen og har fordelt seg fint utover både i bredde og dybde. Alt tilsier at fisken trives, sier Trude Lind som er sjef for Nordlaks Oppdrett sin operasjonssentral.

I løpet av august måned er målet å ha satt ut i alt 2,3 millioner laks i havfarmen. Den første slaktingen vil etter planen skje rundt nyttår.