Lavere ledighet

Ved utgangen av juli 2020 var det 3.980 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,2 prosent. I juni var arbeidsledigheten 3,4 prosent.

I tillegg til de helt ledige var 2.986 registrert som delvis ledige i Nordland i juli. Det er en nedgang på 1.442 delvis ledige fra utgangen av juni, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 193 fra forrige måned.

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det i juli 1 556 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 1 737 flere delvis ledige.

I fjor på samme tid var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent. Økningen utgjør 69 prosent.

I juli oppgir 16 prosent av nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Landets ledighet er på 4,9 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 139 838 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 111 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har fortsatt den høyeste ledigheten i landet med 6,7 prosent, mens Nordland med 3,2 prosent er fylket med lavest ledighet.

– Det er godt å se at ledigheten fortsetter å falle i Nordland, sier Rune Ringdal, stedfortredende avdelingsdirektør ved NAV Nordland.