Fiskeriene gir jobb til flere nå

Ferske tall fra NAV viser at det ved utgangen av februar måned var 544 helt uten arbeid i Vesterålen. Det er 107 færre enn på samme tid i fjor. Det store utslaget kommer i Øksnes og Hadsel, der 81 flere nå var i jobb enn for et år siden. Det er tydelig at skreien gir arbeid til mange i Vesterålen og at den kanskje kom litt tidligere i år enn i fjor.

Støhavna

Stø havn har siden årsskiftet vært preget av et hektisk skreifiske.

Når man ser på tallene fra NAV så er det altså de typiske fiskerikommunene som nå kan notere seg for langt bedre sysselsetting enn på sammen tid i fjor. Hadsel har 37 flere i jobb, Bø har 8 flere, Andøy har 15, mens Øksnes altså virkelig slår positivt ut her med hele 44 flere sysselsatte nå enn i fjor. Øksnes har dermed 33% nedgang i ledigheten og det må man kunne si er meget bra. Nå er nok dette typiske sesongsvingninger, som følger av vinterfisket. Spørsmålet er hvordan statistikken ser ut om 2-3 måneder, når kvotene er tatt opp og båtene er dratt til andre felt.

Den kommunen i Vesterålen som ikke driver med fiskeri, Sortland, har mindre å glede seg over. Det er 196 helt ledige i Sortland nå, og det er 3 mindre enn for et år siden. Det er altså ikke noen øket ledighet, men heller ikke noen betydelig bedring. Hadsel har 116 helt ledige og Andøy 93. Tross fiskeriene er det fortsatt 91 i Øksnes og 48 i Bø som står uten jobb ved utgangen av februar måned.

Tallet for Nordland fylke er 3.496 helt uten jobb nå og dette er nær 3% av arbeidsstyrken. Tallet er 172 bedre enn i fjor på samme tid, og dette er nok også et utslag av fiskeriene, slik man ser i Øksnes.

Vil du se hvilke stillinger som nå er ledige i Vesterålen, klikker du bare på arkfanen helt øverst på denne siden der det står «Jobb». Da kommer du direkte til en oppdatert oversikt fra NAV, for alle de 5 Vesteråls-kommunene.