Rentefesten gir 9 millioner i pluss

Overskudd for 2015 på 9 millioner og balanse så langt i årets drift av Sortland kommune. Det var fasit økonomisjef og rådmann Johnny Kvalø kunne presentere i går. Behovet for økonomisk sosialhjelp ble 2,3 millioner høyere enn ventet i fjor, men kommunen sparte stort på lavere renter og pensjonsutgifter. Dermed ser situasjonen ut til å være bra for Sortland kommune litt ut i driftsåret 2016, med enda lavere renter. Ett negativt punkt er det imidlertid, og det er at vannavgifta må økes svært mye fremover.

Rentefesten

Ordfører Tove Mette Bjørkmo fikk gode nyheter fra rådmann og økonomisjef Johnny Kvalø i gårdagens møte i formannskapet.

Årsaken til den store økningen i vannavgiften er høyere kostnader for 1,6 kilometer ny vannledning ned til krysset mellom Blåheiveien og FV820. Her var det ventet en pris på 7 millioner, mens man nå ser at prosjektet vil koste over 20 millioner. Også prosjektet ved Toyota får en sprekk i kostnadene. For å dekke inn dette må avgiftene settes kraftig opp. En vanlig husstand i Sortland må ut med to ekstra tusenlapper i forhold til dagens nivå, om man ser frem til 2019-nivå for vann- og avløpsgebyret. Dette skal være selvfinansierende, så her kreves alle kostnader direkte inn igjen fra abonnentene.

Dette var en av de orienteringene formannskapet i Sortland fikk presentert under gårdagens møte. Hovedbudskapet fra rådmannen var imidlertid positivt, i og med at kommunen har et overskudd for 2015. Før valget ble det brukt 12 millioner til asfaltering, og disse pengene ble tatt fra fond. Dermed ble ikke det samlede økonomiske bildet for Sortland like bra, for dette var «sparepenger» som gikk med.

En mer positiv nyhet som rådmannen kunne fortelle, var foreløpige tall fra Kulturfabrikken. Her ser det ut til at foretaket trenger 1,5 millioner mindre enn det som var satt av i budsjettet. Det betyr at kulturhuset og kulturetaten driver rimeligere enn forventet og at man kanskje ikke vil bruke opp de 26 millionene som nå er budsjettert. En del andre poster i driften av Sortland kommune fremover er imidlertid usikre, så man vet ikke helt hvordan dette vil slå ut senere i år. Men rentene ser ut til å synke ytterligere, og dette er gode nyheter for kommunen som har svært store lån å betale på.