Nye blokker med opptil 7 etasjer

Steinsvik Hus as er snart ferdig med de 4 boligblokkene som er bygget mellom Rema og Sortland storsenter. Firmaet starter derfor nå opp konkret planlegging av de tre blokkene som kommer litt lengre sør, på Kjempenhøy. Her varsler man byggehøyde opp til 7 etasjer og setter av plass til en mindre småbåthavn. Dette er i tråd med Byplanen. Hele prosjektet kommer på ny fylling i sjøen.

skisseplan

Skissen som tidligere er offentliggjort av prosjektet, vil neppe bli den endelige når planleggingen er ferdig.

Bak dette prosjektet står altså Steinsvik Hus as på Melbu, som er Sortlands desidert mest aktive byggefirma på leiligheter. Hvor mange det nå blir på Kjempenhøy er ikke klart. Det er arkitektene i Narud Stokke Wiig as i Svolvær som i går varslet oppstart av reguleringen og man har gitt naboene er måneds frist til å komme med innspill. Mye av forarbeidet er allerede gjort og tatt inn i Byplanen, så prosjektet vil neppe møte stor motstand.

Byggene vil komme nedenfor Kiwi og rett sør for Sjøgata omsorgsbase. Her er det langgrunt og allerede fylt ut en del. Likevel blir det et meget stort fyllingsarbeid som skal gjøres før byggingen kan ta til, og byggestart vil neppe komme før i 2019 eller 2020. Når arkitektene har laget sitt forslag til reguleringsplan vil denne bli lagt ut til offentlig ettersyn, og også da vil det være mulig å komme med merknader.

Noe av det som gjør dette prosjektet «spiselig» i forhold til volum og blokkering av utsikt, er at man legger inn et betydelig felt som skal bli en ny liten småbåthavn. Her vil kanskje 10-12 båter kunne få plass. Litt grønt blir det også, slik at det skal være mulig å kunne gå ned til sjøen. Hvordan dette blir i endelig utførelse er litt usikkert, om man ser på de blokkene som nå er bygget nord for Rema. Der er det ikke mulig med noen strand-promenade.

Tomtegrunnen som nå skal fylles ut er eid av Kjempenhøy Boliger as. Dette aksjeselskapet kjøpte eiendommen på 8 mål i 2013 for 5,4 millioner. Bak selskapet står Ulv-Eirik og John Gustav Steinsvik med en halvdel. Den andre halvdelen kommer fra Bent Eriksen as, en ikke ukjent fiskeoppdretter fra Digermulen. Eriksen solgte sine konsesjoner for noen år siden til Nordlaks og brukte litt av pengene til å kjøpe denne tomta. Når det nå virkelig kommer hus på tomta, vil Bent Eriksen as få tilbake investeringen, trolig med renter og litt påslag.

Blokkene på Kjempenhøy vil føye seg inn i rekken av massive blokker langs sjøkanten på Sortland. Spørsmålet mange stiller seg er om denne rekken vil fortsette sørover, over tomta etter Nortura (Salgslaget) og videre til Sementfabrikken. Nortura-tomta eies av kommunen, mens private investorer har kjøpt Sementfabrikken for å bygge ut området til både boliger og annet. To byggeprosjekt kommer før dette her, med El-Teams nybygg rett ved Kiwi og kommunens brannstasjon der plasthallene i dag står.