Vil så gjerne fri men tør ikke helt

Hørt om brudgommen som var forelsket i 5 damer, men ikke våget å fri? Dette er ikke et eventyr av H.C. Andersen, men virkelig kommunalpolitikk i Vesterålen. Sortlands politiske topper var samlet til møte i dag og snakket i nær to timer om sine hyggelige naboer. Så gjorde man vedtak. Men noe konkret frieri kom aldri.

Frierne

Litt sjenerte? Høyre og FrP er i regjering og ønsker større kommuner. Partifellene i Sortland er enig, men nøler med frieriene. Fra venstre Silvia Ovik, Marthe Hov Jacobsen, Roar Wessel Olsen og Asbjørn Tingvoll.

Debatten i Sortland formannskap dreide seg mye om forrige vedtak, der man sa at Sortland ikke skulle gå ut og fri direkte til noen av naboene. Man ville vente og se om noen beilere tok kontakt først. Nå gikk debatten om det vedtaket hadde blitt tolket slik at Sortland hadde stengt døra? Og om det ellers er noen av naboene som holder døra si på gløtt?

FrPs Asbjørn Tingvoll var den som var aller nærmest et virkelig frieri: -Jeg mener det beste for Vesterålen vil være en stor kommune. Vi vil stå mye sterkere sammen, når vi nå ser hva som skjer i Lofoten og ved Harstad. Dette er ikke en influensa som går over. Det er nå det skjer og avgjør mye for framtida for hele regionen, sa Tingvoll. -Vesterålen bør bli en kommune!

Rødts Christoffer Ellingsen var helt uenig: -Dette er en udemokratisk og sentraliserende reform. Regjeringa forsøker å tvinge kommunene til å slå seg sammen. Jeg blir stadig sikrere i min sak på at dette er galt, sa Ellingsen.

APs Sigurd Jacobsen var ikke like bastant, men uttrykte uro for framtida: -Vi må være framoverlent og gå i samtale med naboene. Om vi ikke gjør noe nå, kan det bety mye for velferdsnivået vi kan gi senere. Sortland kommune vil trolig tape 10 millioner i overføringer allerede neste år, sa Jacobsen.

Høyres Silvia Ovik gikk enda lenger: -Halve kommune-Norge jobber nå med reformen. Vi må løfte blikket og se 20-30 år fremover. Og Sortland må være på tilbudssida når vi snakker med nabokommunene, mente Ovik.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo la frem et notat med oppsummering av situasjonen og forslo et folkemøte etter påske. Her vil fylkesmannen i Nordland delta og forklare nærmere om kommunereformen. Signalene fra nabokommunene i Vesterålen er nokså delte, men det ligger ikke an til noen konkrete samtaler om fusjonering. Bjørkmo fikk bred aksept for et folkemøte, deretter konkret behandling av saken i kommunestyret og et endelig vedtak før fristen går ut 1.juli. En mulig folkeavstemming er også aktuelt.

Ordfører Bjørkmo kunne også fortelle at det har vært en møte med Kvæfjord kommune, der man har drøftet kommunereformen. Det er ikke kommet noe konkret ut av dette, men hun berømmet Kvæfjord for et veldig solid arbeid med å utrede konsekvensene for deres del.