En haug av saker

Haugen av søknader med byggesaker i Sortland blir bare større og større. Akkurat nå er det 95 saker som ligger på vent. Ansatte slutter og i mai blir det kun en saksbehandler på jobb.

Dokumenthaugen vokser, sier Terje Kili (foto: arkiv/innfelt SK).

Byggemeldinger i Sortland hoper seg opp. Utbyggere fortviler over treg saksgang – og det blir ikke bedre med det første.

Teknisk sjef Terje Kili orienterte politikerne i går om situasjonen.

– Det har vært et generasjonsskifte på teknisk. Mange er gått av med pensjon.

I tillegg har noen fått bedre betalte jobber i private bedrifter.

Vi har også ansatte som nå går ut i permisjon og i mai vil det kun være en saksbehandler igjen, sa Terje Kili.

Et lyspunkt er at man nylig hadde 3 søkere til intervju og alle har fått tilbud om jobb.

I løpet av høsten håper man derfor på en bedring av situasjonen.

Dessuten skal det lyses ut et anbud der man henter inn hjelp fra et advokatfirma.

– Det er krevende med rekruttering. I fjor ble det ansatt 11 nye på teknisk sektor.

Stort sett er det kun nyutdannede som søker jobb i kommunen, forteller Kili.

En stor utfordring er at private entreprenører nærmest støvsuger markedet etter erfaring og kompetanse.

Private har både evne og vilje til å betale langt over kommunale tariffer.

Sortland kommune skiftet datasystem for saksbehandlingen omkring årsskiftet.

Dette bidro til stor forsinkelse i saker fra høsten og dette sliter man fortsatt med.

I fjor leide Sortland inn hjelp til saksbehandling fra et advokatfirma, men den avtalen gikk ut 1. januar.

Noen ny avtale er ikke inngått, men det vil man trolig få på plass etter hvert.

I mellomtiden må utbyggere i Sortland kanskje ta sjansen på å jobbe videre, og håpe på godkjent-stempel senere.

Når kommunen ikke klarer å holde fristene, kan man heller ikke kreve inn gebyr for saksbehandling.

I fjor måtte Sortland avskrive 625.000 kroner i gebyrer, ettersom fristene ikke ble holdt.