Deler på overskudd

Bedriften Helseservice AS på Børøya har i alle år gått med store overskudd, og slik var det også i fjor. Nå blir 2,2 millioner av overskuddet delt blant de 35 ansatte som en ekstra bonus.

Brede smil hos de ansatte ved Helseservice Engros AS på Børøya, der man jobber godt og også får en andel av overskuddet. Eier Håkon Nilsen helt til høyre i bildet (foto: Helseservice Engros AS).

Siden 2008 har det vært jevnt økende omsetning ved Helseservice Engros AS og pene overskudd. Salget er steget fra 50 millioner til nær 129 millioner i fjor. Det er nå 35 ansatte og kanskje kommer det flere. Overskuddet i 2016 var på 19 millioner. Da må bedriften betale 4,7 millioner i skatt, slik at netto resultat av fjoråret ble på 14,2 millioner. Lønnsomheten er altså meget god.

-Vi har en avtalefestet ordning som gir de ansatte ti prosent av overskuddet, før skatt, forteller daglig leder Håkon Nilsen til Bladet Vesterålen. -Jeg mener at alle ansatte er like viktig på en arbeidsplass, og vi fordeler derfor overskuddet likt på alle, uansett hvilke oppgaver de har, sier Nilsen.

I tillegg til vanlig lønn kan altså alle ansatte ved Helseservice Engros AS dermed kassere inn en bonus på ca 60.000 kroner.

Et mer bunnsolid firma enn dette skal man lete lenge etter. Det mest imponerende er faktisk at man har null på alle poster i regnskapet der det for andre firma står gjeld til banker og kredittselskap. Helseservice Engros AS er altså helt gjeldfritt. Eneste post i regnskapet med minus foran, er gjelden til leverandørene, men det er jo en normal post som følger av innkjøp av varer for videresalg.

Helseservice Engros AS har de seneste 5 årene hatt 58 millioner i overskudd. Helseservice Engros AS har de 3 siste årene betalt ut 12 millioner i utbytte hvert år, slik at eieren, Nordstjerna Eiendom AS, også er blitt meget solid. Regnskapet viser at dette selskapet ved årsskiftet faktisk hadde 16 millioner på bankkonto, i tillegg til annen egenkapital som aksjer, eiendom og driftsmidler.

Aksjene i Helseservice Engros AS eies altså av Nordstjerna Eiendom AS på Stokmarknes, der Håkon Nilsen (63) står som eneaksjonær. Nilsen selv kunne i fjor nyte godt av et utbytte på 3 millioner, i tillegg til sin årslønn på vel 600.000 kroner.

Når det snakkes om regnskap blir det ofte nevnt ulike nøkkeltall. For Helseservice har man 37% i totalrentabilitet, som er meget bra. Egenkapitalen på 30% er også i toppsjiktet og det samme er resultat av driften på 14,6%. Svært få bedrifter kan vise til slike tall.

Helseservice inngår i et større samarbeid under paraplyen Norengros, men er en selvstendig lokal bedrift. Med et bredt sortiment dekker firmaet mye i det daglige behovet for medisinske forbruksvarer og utstyr til sykehus, legekontor, hjemmesykepleie og privatpersoner. Helseservice Engros AS ble etablert i 1985, og er i dag et moderne og effektivt engroslager for medisinske forbruksvarer. Fra hovedbasen på Stokmarknes og salgskontor i Tromsø og Bodø betjener man kunder i Nordland, Troms og Finnmark.