P-kaos må løses

Omkring legekontoret og skolekvartalet på Sortland har det lenge vært reneste kaos i trafikk og parkering. Under dagens møte i formannskapet ble saken tatt opp og teknisk sjef Torgeir Tobiassen kunne fortelle at det jobbes med en løsning. Kommunen har lyst ut anbud for konsulenter som skal finne en løsning og etter 5.mai vil man kunne få et firma til å ta tak i akkurat denne saken. Hva løsningen skal bli på sikt, vet man ikke. Om det er for få parkeringsplasser eller for uryddig trafikksituasjon, er noen av spørsmålene. Tobiassen mener at et av forholdene man bør se på, er å åpne for trafikk igjen inn i Skolegata. Helsesjef Sture Jacobsen opplyste i møtet at det er for mange ansatte ved legekontoret, i forhold til antall p-plasser. Når det flyttes leger ned til et nytt legesenter i Kulturfabrikken, så vil det bli færre biler utenfor rådhuset. Mona Sandvoll (AP) påpekte at man må se på hele skolekvartalet også, ettersom det stadig er farlige situasjoner omkring skolebussene og privatbiler, med mange barn i området.