Nye planer på Myre

Fiskeriene preger Myre og her legges det stadig frem nye planer. En av de som har en finger med i mye nytt er Andrè Reinholdtsen. Den nye filetfabrikken til Primex AS, som har franske eiere, kan med tiden få en nabo som utnytter restene av fisken. Det er en proteinfabrikk Reinholdtsen har i tankene, der man bruker avskjær fra filetproduksjonen, som rygger og slog. Dette kan omdannes til proteinmel, som deretter kan inngå i dyrefor, kosmetikk og medisiner, forteller Andrè Reinholdtsen til nettavisen VOL. Forskerne hos Nofima har lenge jobbet med akkurat dette, der man utnytter restene av fisken til andre produkt. På sikt vil en slik prosess også kunne gi fiskerne høyere pris, ettersom hele fisken kan brukes til noe. Om dette blir realisert. kan det komme mange nye arbeidsplasser i Myre havn etterhvert.