Byggestart for LNS

Fredag ble spaden satt i jorda på Kvænangsfjellet der Leonhard Nilsen AS skal bygge to tunneler. Prosjektet vil totalt sett koste omkring 2 milliarder kroner.

Fra venstre Frode Nilsen i LNS, statssekretær John-Ragnar Aarset og prosjektsjef i Nye Veier, Steinar Rask (foto: Henrik Jonassen/Samferdselsdepartementet).

Det statlige selskapet Nye Veier AS har fått oppgaven med å gjennomføre prosjektet med to nye tunneler og en del ny vei i forbindelse med disse.

I fjord inngikk man avtale med LNS-gruppen til en verdi av 1,2 milliard. Leonhard Nilsen & sønner AS skal nå gjøre jobben sprengning av to tunneler.

– Veien over Kvænangsfjellet trenger en oppgradering. Den er mye vinterstengt og det fører til lange omkjøringer.

Når veien står klar i 2024, blir det tryggere og mer forutsigbart å kjøre over fjellet. Det er viktig for både folk og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det er Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) som er totalentreprenør for prosjektet. Selskapet har hovedkontor i Risøyhavn på Andøya.

– Vi har sørget for at Nye Veier har prosjekter i hele landet. Nå starter utbyggingen av E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark, sier samferdselsministeren.

Dette er selskapets første prosjekt i Nord-Norge. Med norsk entreprenør skal det nå bli en tryggere og mer vintersikker vei over fjellet.

– Etter konkretiseringsfasen er vi trygge på at vi har fått en kompetent og solid aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord, sier direktør i Nye Veier, Anette Aanesland

– Vi er trygge på at LNS med rådgiverne Typsa og AsplanViak vil bidra til at Nye Veier når våre prosjektmål, blant annet om en skade- og ulykkesfri anleggsplass.

Dessuten at vi minimerer klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.

Vi vil også gjennomfører prosjektet med minimale midlertidige og varige konsekvenser for reindriftsnæringen, sier direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.