Brolagt med intensjoner

-Uteområdene ved Kulturfabrikken er blitt en prinsipielt viktig sak som jeg forventet hadde blitt løftet opp til politisk vurdering før jul, fremfor å forbli en ren administrativ sak, sier Roar Wessel Olsen (H).

Høyres Roar Wessel Olsen mener politikerne må finne en løsning for brosteinen omkring Kvitbrygga og Rødbrygga (arkivfoto).

-Jeg sitter i både formannskapet og kommunestyret i Sortland,og har gjennom media måttet bli kjent med nok en sak der kommunen opptrer slik at svært få skjønner hva noen holder på med. Først har kommunen investert hundretusenvis, kanskje milioner av kroner i et område som de selv ikke eier, men ønsket å inngå en avtale om å kjøpe. Kommunen la brostein rundt Kvitbrygga og Rødbrygga, og under arbeidet til kommunen skjer det fatale at Kvitbrygga brennes ned.

Så finner noen i kommunen ut at på grunn av at bryggene ligger der, så vil ikke kommunen lenger kjøpe området de har investert i. De tilbyr seg da heller å fjerne investeringene, selv om dette koster omtrent det dobbelte av det de må betale for å eie området selv.

To gamle kulturhistoriske bygg er tydeligvis hverken viktig eller ønsket i Kulturfabrikkens hage. Hva og hvem er det i Sortland kommune som vil noe med området, som vil ha bryggene et annet sted?

Saken burde vært løftet politisk slik at vi som sitter i kommunens øverste politiske ledelse kan drøfte og bestemme i saker som vil ha stor betydning for utviklingen av byrommet og Sortlands identitet

Som folkevalgt føler jeg at jeg er satt til side av en administrasjon som lever sitt eget liv. Der den ene hånden ofte ikke vet hva den andre gjør. Der administrasjonen ikke er en, men flere.

Her må noen gripe inn og ta ansvar. Jeg sender ballen til ordfører og ber henne involvere formannskapet når hun velger å uttale seg om en sak som jeg legger til grunn at hun ikke har hatt befatning med før nå.

Dette sier Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre i en uttalelse som er sendt Vesterålnytt. Han kommentarer dermed debatten som har gått den senere tid om eiendommen der Kvitbrygga og Rødbrygga nå står, utenfor Kulturfabrikken. Det er uenighet mellom grunneier, firma Georg A. Ellingsen AS, på den ene side og Sortland kommune på den andre i samspill med Kulturfabrikken Eiendom AS.

Georg A. Ellingsen AS har varslet søksmål mot kommunen, dersom Sortland kommune ikke innfrir en tidligere forventning om å kjøpe grunnen her.