Basseng på P-plass

To arkitektfirma har tenkt fritt om ny barneskole, hall og basseng i Sortland by. Det ene firmaet foreslår å ta hele «bankplassen» fra parkering til nytt bassengbygg.

Slik tenker arkitekten et nytt basseng i byen (ill. MDH Arkitekter, Studio Ellingsen, Avec, Norconsult).

Sortland kommune har gitt to arkitektfirma en halv million og frie tøyler til å tenke nytt omkring ny barneskole i byen. Det har arkitektene gjort til fulle.

Forslagene legges nå frem for innbyggere og politikere, og det er ventet heftig debatt om flere element.

Det som kanskje vil møte mest motstand er forslaget om å bruke hele «bankplassen» til nytt basseng. Da går tomta etter brannstasjonen også med.

Dette vil bety et drastisk innhogg i antall parkeringsplasser i byen.

Så langt ser det ut til at ingen av arkitektene har tenkt videre på plassering av ny svømmehall ved sjøkanten.

Ny stor barneskole, i to deler med sammenbinding (ill. MDH Arkitekter, Studio Ellingsen, Avec, Norconsult).

Samme firma foreslår stort nybygg for barneskole, på samme tomt som i dag.

Dette betyr trolig samling av alle elever i og nær byen til en stor felles barneskole.

Forslaget utnytter hele tomta omkring dagens barneskole, både til nybygg i to etasjer, men også til uteområde.

Også dette er arkitektenes forslag, uten at det er konkret bestemt politisk at det skal bli slik.

Ny idrettshall foreslås sør for Blåbyhallen (ill. MDH Arkitekter, Studio Ellingsen, Avec, Norconsult).

En ny hall er foreslått like sør for Blåbyhallen, og den vil dermed komme et lite steinkast fra det planlagte sykehjemmet.

Heller ikke plassering eller finansiering av ny hall er vedtatt av kommunens politikere.

Hvilken type hall det blir, hvor den plasseres og hva den skal koste blir i neste runde et eget spørsmål som må avklares.

Forslagene som nå legges frem blir presentert nærmere i et åpent møte tirsdag i Kulturfabrikken på Sortland.

Utstilling av forslagene blir stående frem til 28. november og kommunen ber om innspill og kommentarer fra innbyggere, foreninger og interesserte.

Prosessen så langt har vært ledet av kommunearkitekt Kristine Røiri. Hun har med seg en «vurderingskomite» på 13 personer, oppnevnt av kommunestyret.

Denne komiteen ledes av «Bylivssenteret», som bistår kommunen med planleggingen.

Politikerne og kommunestyret får saken til behandling på nyåret.

Ingen vedtak er fattet så langt og arkitektenes råd er også gitt helt uten bindinger – som rene ideskisser.

Nå starter selve prosessen, der man må gå inn i hver enkelt del og gjøre vedtak om størrelse, pris og plassering.

Det viktigste er ny barneskole, men dette vil ganske sikkert legge føringer også for ny svømmehall og kanskje ny idrettshall.