Avløp stanser nye hus

Byggingen av nye boliger i Sortland ligger langt etter planer og ønsker, og det er mangel på avløp som bremser prosjektene. Nå ligger flere hundre boliger i løypa, og kommunen sitter med nøkkelen.

Kloakkanlegg og avløp er nødvendig for nye boliger (illustrasjonsfoto).

Politikerne i Sortland får en «kostbar» sak i fanget under møtet torsdag. Det er stort etterslep på utbygging av kloakk og avløp i byen, og dette stanser bygging av nye boliger.

Prosjektene i Sørlia, Steirobakken, Rundheia og Prestdalen trenger egne avløpsanlegg, som ikke finnes i dag. Disse må bygges, før det kan komme nye hus her.

De påtenkte nye blokkene i Steinbruddet blir også bremset, og det er bare den første som så langt har fått grønt lys av kommunen.

Spørsmålet er hvem som skal betale de nye avløpsrørene. Utbyggerne vil ikke ta hele regninga, ettersom det er kommunen som normalt drifter kloakk og avløp.

Kommunen har på sin side ikke økonomi til å investere og dekke alle disse prosjektene, som vil koste mange millioner å realisere.

– Spørsmålet om kommunen skal engasjere seg også økonomisk for å få i gang Prestdalen og Steirobakken, skriver kommunedirektøren i sin saksutredning.

Om politikerne sier ja, må kommunen også bidra til avløp for Sørlia og Rundheia, og naturlig nok Steinbruddet også.

Første blokk i Steinbrudd har klart avløp, men ikke de andre (foto: Steinbruddet invest AS).

Salget av leiligheter i første nye blokk i Steinbruddet er nå kommet godt i gang, og her er det klarert fra kommunen å koble på gamle ledninger.

De neste 4 blokkene trenger imidlertid nye avløpsanlegg, og her har kommunen bedt utbyggerne ta det meste av regninga.

Det er ellers Tre-Bo som jobber med mange nye boligtomter i Sørlia, like ovenfor Lamarka skole. Her må det ny vei og nytt avløp.

Steirobakken er det Steinsvik Hus som har planer for, og her er det snakk om i alle fall 47 boliger. Her trenges nye avløp.

Ved Rundheia er det kommet mange nye prosjekt, der blant annet G. A. Ellingsen er en av grunneierne som vil skape nye tomter.

Her må det på plass både ny vei og nye avløp, slik det også er for planene i Prestdalen.

Sortland «Byplan» fra 2015 skisserte et behov på 8-900 boliger i Sortland fra 2014 til 2026.

Hittil er det kommet vel 300 boliger og nå blir det vanskelig å realisere nye prosjekt uten at kommunen bidrar til nye avløpsanlegg.

Torsdag skal saken behandles i Sortland formannskap, og da kan politikerne få gi sine innspill og man vil prioritere dette i kommende budsjetter.