Avgifta ble parkert

Sortland by vil fortsatt være avgiftsfri sone for bilister. Politikerne parkerte i dag forslaget om å innføre et nytt regime, der det ville bli mer eller mindre betaling på byens p-plasser.

Det er ledige parkeringsplasser mange steder i Sortland by, selv om det kanskje ikke alltid er akkurat der man ønsker. Nord for Kulturfabrikken er det ofte ledig (arkivfoto).

I løpet av et par uker har stemningen om p-avgift i Sortland snudd 180 grader. Først ville de fleste politikere og næringslivsfolk innføre dette, men så begynte flere å reise tvil om grunnlaget og økonomien i prosjektet. Da saken ble behandlet i Sortland kommunestyre torsdag, endte det med at nesten alle stemte imot, og parkerte avgiftsforslaget.

En Facebook-gruppe «Nei til parkeringsavgift i Sortland» ble kanskje tungen på vektskåla i denne sammenheng. I løpet av noen dager vokste engasjementet her voldsomt, anført av en ivrig iniatiativtaker, Lasse Marthinussen. Omkring 2.500 personer stod torsdag oppført som medlemmer i gruppa, som protesterte mot den nye p-planen.

Marthinussen kom særlig i fokus da han sendte epost til mange av politikerne, der han varslet at deres stemmegiving ville bli lagt ut på Facebook. Noen tolket denne eposten som nesten litt truende i formen, da man følte dette grenset til uthenging av personer for deres politiske synspunkt. Marthinussen beklaget straks etter ordlyden i sin epost, og ringte dessuten opp både ordfører Tove Mette Bjørkmo og andre politikere for å beklage. «Kanskje jeg tok for mye Møllers tran», var Marthniussens egen kommentar til dette.

Uansett snudde altså stemningen blant politikerne. Først var det Høyre som fulgte opp synspunktene fra Marthe Hov Jacobsen og Beate Bøe Nilsen, og like etter snudde også FrP. Diskusjonene i Sortland AP gikk også lenge, før man ble enige om å skrinlegge hele P-prosjektet. Da det kom til avstemning var det kun 3 stemmer imot fullstendig terminering av p-planen, ettersom partiet Rødt ville gi næringslivet en ny sjanse til å komme på banen igjen.

Hva som så blir resultatet av dette er for tidlig å si. I alle fall vil ikke Sortland kommune legge avgift på sine 400 p-plasser i byen. De fleste næringsdrivende vil neppe heller gjøre det, og dermed blir det gratis parkering i overskuelig fremtid i handelsbyen Sortland.

Sortlands økonomisjef er blitt syk og en vikar er satt inn for å bistå ved kommunekassen. Dagens vedtak gjør jobben litt lettere, ettersom man nå slipper å lete etter 1,2 millioner som det ville kostet kommunen å sette i gang prosjektet.

Den største taperen i denne sammenheng er nok et par firma i Oslo, som her så for seg betydelige inntekter på levering av utstyr for registrering av biler og utsendelse av gebyrer. Ved Skisbgården fortelles det at p-systemet gir 90 kroner i samlet gebyr, når man overstiger 3 timers gratistid. Det koster 30 kroner pr time, og det blir 60 kr i fakturakostnad for de som ikke har registrert seg på forhånd via betalingsapp. Passer man litt på, er det imidlertid gratis her også. Flytt bilen innen 3 timer, eller betal gebyr via en app på mobilen, så slipper man faktura i posten.