400 mill prisforskjell

Forslaget om ny skole og hall i Lamarka vil koste 400 millioner mer enn løsningen ordfører Nordlund foreslår. Det er ny stor svømmehall som særlig slår ut her, men alt blir dyrere enn i sentrum.

Ordfører Karl Erling Nordlund vil ha ny skole i sentrum, mens varaordfører Tove Mette Bjørkmo stemmer for «prosjekt Lamarka» (arkivfoto).

Kommunestyret i Sortland stemmer i dag over forslaget om ny barneskole i sentrum, kontra forslaget fra Høyre og AP om både skole og idrettshall i Lamarka. Et alternativ er at saken utsettes til neste møte.

Kommunedirektør Randi Gregersen har lagt frem et notat til kommunestyret der hun påpeker at forslaget fra Høyre og AP, om både stor ny skole og kombinert idretts- og svømmehall i Lamarka, vil koste svært mye.

Gregersen antyder at prislappen her kan bli ca 718 millioner kroner, kanskje mer. Forslaget som kommunedirektøren selv har anbefalt, nybygg på skoletomta i sentrum, vil derimot «kun» koste 322 millioner.

Prisforskjellen mellom de to alternativene er altså svimlende 400 millioner kroner. Det er særlig den ambisiøse påtenkte svømme- og idrettshallen som vil koste «flesk», med kanskje 500 millioner.

Notatet som omtales her er gjengitt i artikkel hos Bladet Vesterålen, men ikke sendt ut offentlig. Kommunestyrets medlemmer har fått dette tilsendt og skal samles kl 10.00 i Kulturfabrikken for å drøfte denne saken.

Ser man kun på kostnadene for ny skole i Lamarka vil dette være ca 212 millioner kroner, fremgår det av notatet. Nybygg i skolekvartalet vil være kun 186 millioner kroner, så her sparer man inn 26 millioner.

Ny barneskole og oppgradert idrettshall i sentrum vil spare kommunen for 400 millioner (arkivfoto).

Randi Gregersen påpeker også at det vil ta 2 år ekstra med bygging i Lamarka, ettersom kommunen ikke eier denne tomta selv. Når kommunen skal overta grunnen fra andre eiere, må man kanskje gå via rettslige skritt for å erverve tomta.

Uansett mener Gregersen at tomta i Lamarka vil koste 17,5 millioner, mens man i skolekvartalet allerede eier grunnen.

– I formannskapets vedtak er det mange momenter som ikke har vært gjenstand for vurdering fra kommunedirektøren. Etter bestilling fra ordføreren er det i dette notatet foretatt en overordnet vurdering der det synliggjøres konsekvenser av vedtaket, skriver Gregersen i notatet til de folkevalgte.

Ordfører karl Erling Nordlund har altså bestilt notatet, etter at formannskapet i forrige uke stemte ned hans forslag om ny sentrumsskole. SP har blitt stående ganske alene om å støtte denne billige løsningen, som kommunedirektøren anbefaler.

Arbeiderpartiet har «skiftet side» og støtter nå det opprinnelige forslaget fra Høyre om å samle barna i en ny felles stor skole i Lamarka, som kan dekke hele Sortland by med opptil 600 elever.

Hva som blir resultatet av kommunestyrets behandling i dag er nokså åpent, men alt tyder på at flertallet stemmer for Lamarka (AP-H-FrP-Rødt).