3000 lass jord skal vekk

Utbyggingen på Strandskogjordet vil starte ved å frakte vekk 3000 lastebillass med jord og morene. Spørsmålet er hvor man skal gjøre av dette. Ingen har meldt seg frivillig så langt.

lastebil-lassene

3000 lastebillass med jord, sand og stein skal vekk fra Strandskogjordet. Trolig blir dette kjørt til Kleiva for mellomlagring, inntil man finner noen som vil ha noe av dette (fotomontasje).

Sortland kommune har takket nei til forespørselen om å ta imot masse eller lagre den midlertidig på Nortura-tomta. Dermed ser det ut til at utbygger blir nødt til å bruke en avtale man har med en grunneier på Kleiva, og kjøre 3000 lastebillass dit. Dette utgjør 35.000 kubikmeter masse som nå skal graves ut, slik at utbyggingen kan starte. Konsulenten i Fazenda eiendom mener man kan spare 3000 turer til Kleiva, dersom massene kan lagres ved Nortura. Frem og tilbake blir det 36.000 kilometer som lastebilene skal gå, og dette vil man helst slippe.

Sortland kommune sier at man ikke har bruk for denne massen nå. Det eneste man trenger er sprengstein, som kan brukes til grunnfyllinger. Det er det også flere som har behov for, ettersom det er flere utfyllingsprosjekt på gang ved Sortland. Når jordlaget er tatt av på Strandskog, er det trolig morene under, av en kvalitet som neppe egner seg til fyllinger. Det er dette som ingen vil ha.

Karstein Kristiansen Entreprenør AS fra Andøy har fått kontrakten med å reise bygget for Sortland Handelseiendom as. Hva prisen blir her, er ikke kjent, men til VOL sier firmaet at det blir som en årsomsetning. KKE as  hadde i 2015 omsetning på 42 millioner. Selskapet har hatt stabil drift, men entreprenødriften hadde i fjor underskudd på en million. Prosjektet på Sortland vil derfor bety mye. Selskapet eies av Kjetil og Åge Rønning Hansen i Risøyhamn.

Som kjent eies tomta på Strandskog av Leonhard Nilsen & Sønner as, som også har adresse Risøyhamn. Kontrakten på nybygget har ikke vært utlyst som vanlig anbud, men er forhandlet frem mellom utbygger og Karstein Kristiansen Entreprenør as. KKE vil selv ha 10-15 ansatte på jobb i et år på Sortland, men det blir underentreprenører som skal gjøre grunnarbeid og selve stålbygget. Byggestart kan være svært nær forestående.