Ingen tvang til ekteskap

Fylkesmann Hill Marta Solberg la i dag fram sine tanker om kommunereformen. Hun er åpenbart negativ til tvangsekteskap og foreslår ikke at det blir noen spleisinger i Vesterålen.

hill-marta-solberg

Fylkesmann Hill-Marta Solberg skulle tegne nytt kommunekart for Nordland, men det blir ingen store endringer. Hun anbefaler imidlertid at kommunene fortsetter prosessen lokalt og bygger videre på de samtalene som allerede har vært.

-Selv om de små kommunene i Vesterålen har hatt stor nedgang i folketallet, så er det ingen avklarte prosesser her. Sortland er den kommunen som har nest største vekst i Nordland, etter Bodø, påpekte fylkesmann Hill-Marta Solberg under en pressekonferanse i Bodø torsdag.

-Store avstander veier nok tungt for folk. Utrygghet om politisk innflytelse er nok også viktig. Vi har en sterk kommuneidentitet i Nordland. Det har en stor verdi og betyr nok mye i folks vurdering av sammenslåinger, sier Solberg.

Dermed blir det altså ingen tvang i kommunereformen fra fylkesmann Hill-Marta Solberg. Dette var ingen stor overraskelse, ettersom det ikke har vært stemning for dette i noen av fylkets kommuner. Mange møter og diskusjoner har vært gjennomført i løpet av de to siste årene, men dette ender altså ut i intet – eller ikke helt.

Det er anbefalt at Narvik og Evenes slår seg sammen, slik det er stemning for lokalt. Også i Lofoten er det aktuelt med fusjon mellom Vestvågøy og naboene i Flakstad og Moskenes. Det samme gjelder for Værøy og røst, som vil bli en del av Bodø kommune.

Fylkesmannen mener alle kommunene bør ta med seg det arbeidet som er gjort i denne prosessen og jobbe videre med dette i årene fremover. Dermed kan dette være på å danne grunnlag for sammenslåing av kommuner en gang i fremtiden.

Regjeringen la i mai 2014 frem sin kommuneproposisjon med en meldingsdel om kommunereform der utviklingstrekk, mål, prosessplan og virkemidler ble beskrevet. Etter Stortingets behandling fikk Fylkesmannen i oppdrag å ha en sentral rolle i gjennomføringen. Oppdraget har bestått i å være tilrettelegger, koordinator og veileder for lokale prosesser. Andre del av oppdraget er å oppsummere de 44 kommunestyrevedtakene som er fattet, vurdere hvordan disse imøtekommer målene med reformen, og gi råd om framtidig kommunestruktur.