Linda Hofstad Helleland er minister for distrikt og digitalisering (foto: Martin B. Andersson/BLD).

– Mange virksomheter rundt omkring i landet er svært hardt rammet av de skjerpede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret. Det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best og vet hvor skoen trykker.

Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg igjennom krisen, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar.

Sortland kommune er tildelt 965.000 kroner, mens Hadsel får 744.000 kroner. Andøy er tildelt 420.000 kroner, mens Øksnes sin andel er 407.000,-. Bø får 250.000,- som er minstebeløpet.

Til sammen får altså Vesterålens fem kommuner en pott på 2,78 millioner kroner, som så skal fordeles ut til lokalt næringsliv som har fått problem under koronaen.

– Mange kommuner har hatt stort smittetrykk og strenge smittevernregler den siste tiden. Nå gir regjeringen disse kommunene midler til å kompensere lokalt næringsliv som er spesielt hardt rammet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

500 millioner kroner går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet per 16. februar 2021 eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet fordeles etter antall arbeidsledige i disse kommunene.

500 millioner kroner fordeles til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.

De resterende 750 millionene vil bli fordelt til kommunene dersom situasjonen vedvarer.

Kommunene får betydelig frihet til å støtte de virksomhetene som trenger det mest. Det kan for eksempel være virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene som har opplevd økte kostnader eller økonomisk tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Bevilgningen skal også fungere som en ventilordning for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

– Dette har vært en viktig prioritering fra oss for å hjelpe de som ikke nødvendigvis treffes like godt av kompensasjonsordningen. Nå kan kommunene raskt og effektivt hjelpe bedrifter som blir hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter innen reiselivs- og serveringsnæringen, sier næringsminister Iselin Nybø.