14.000 biler kontrollert

Hittil i år er det kontrollert nær 14.000 kjøretøy i Nord-Norge i regi av statens vegvesen. Det har resultert i 4.938 skriftlige mangler, 1.087 gebyrer, 1.587 bruksforbud og 154 anmeldelser.

Bildet er hentet fra en kontroll i Nordjosbotn tidligere i år, der man har sjekket viktige deler av kjøretøyet (foto: Statens Vegvesen/Monica Knoff).

Det handler ikke bare om dekk og kjettinger når Vegvesenets kontrollører er på vakt langs veiene. Hittil i år har flere tusen kjøretøy vært innom til en kontroll i Region nord. Til sammen har det blitt kontrollert 6 673 tunge kjøretøy og 7183 lette kjøretøy.

På de tunge kjøretøyene har det ført til 1957 skriftlige mangler, 581 gebyrer, 1042 bruksforbud og 58 anmeldelser. På de lette er de tilsvarende tallene 2981 skriftlige mangler, 506 gebyrer, 545 bruksforbud og 96 anmeldelser.

– Det er krav både til kjøretøyene og sjåførene, litt ulikt for lette og tunge kjøretøy. Vi kontrollerer blant annet kjøre- og hviletid, dokumenter, førerett og teknisk stand på kjøretøyene, samt vekt og dimensjoner, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik.

Enkelte kjøretøy blir også plukket ut til en grundigere bremsekontroll i kontrollhallen. Til sammen 626 tunge kjøretøy har vært innom bremserullene så langt i år i Nord-Norge.

– Ofte kan kontrollørene våre høre at det er noe som er galt allerede når kjøretøyet kommer inn på kontrollplassen. Av bremsekontroll på tunge kjøretøy har 170 kjøretøy har fått skriftlig mangel og 17 har fått bruksforbud så langt i år. Mens kjøretøyene står på kontrollgrava, tar også kontrollørene en kontroll av bremseskiver, tilhengerfester og annet som det er viktig at for å ivareta trafikksikkerheten, sier Sandvik.

I tillegg til bremseprøver har kontrollørene kontrollert 957 sjåfører for å se om de har overholdt kjøre- og hviletidsreglene.

– Til sammen 274 sjåfører har fått skriftlig mangel, 58 bruksforbud, og 75 har hatt så grove overtredelser at de har blitt anmeldt til politiet. I noen tilfeller har vi også avslørt juks med utstyret som måler når bilen kjører og når sjåføren tar sin hvile, sier Sandvik.

Snøen har allerede meldt sin ankomst flere steder, og utekontrollørene er nå klare for en ny vinter med kontroll av dekk og kjetting.

– Så fort føret krever det, vil vi ha ekstra fokus over hele regionen for å kontrollere at tunge kjøretøy er riktig skodd. Norske veier er, og skal være, de tryggeste i verden, og våre folk jobber dag og natt for å forebygge ulykker og trygge trafikksikkerheten. De som har størst påvirkning for trafikksikkerheten er imidlertid du og jeg som ferdes på veien, så husk å bruke egnede dekk, tilpass farten etter forholdene og ta hensyn til dine medtrafikanter, sier Sandvik.