Mange får nye reflekser

Mange barn i Sortland får nå nye reflekser, etter at Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland bevilger 216.000 kroner til prosjekter som skal skape bedre holdninger i trafikken, særlig for barn.

Illustrasjonsbilde med barn som bruker gule refleksvester, og det vil Nordland fylke gjerne gi tilskudd til (foto: NFK).

Det er 45 tiltak som får tilsagn om holdningsskapende midler fra Nordland fylkes trafikksikkerhets utvalg (NFTU) høsten 2019. Lokalt er Sortland helsestasjon som får det største tilskuddet med 15.000 kroner for trafikksikkerhetstiltak.Holand skole får dessuten 10.000 kroner og Holmstad skole 5.000 kroner. Sortland voksenopplæring får også tilskudd, med 4.500 kroner, for fagdag med trafikksikkerhet.

Hjemmetjenesten og Eidsfjord barnehage får penger for å kjøpe inn reflekser, og det samme får man ved Hadsel ungdomsråd. Trollskogen Barnehage i Øksnes får 4.000 kroner til en trafikksikkerhetsuke.

-Jeg er både glad og stolt over at vi har et trafikksikkerhetsutvalg i Nordland som jobber så tett med lokale aktører i de enkelte kommunene, sier leder av utvalget, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Han viser til at alle de små tiltakene får stor betydning både hver for seg og samlet.

– Her deltar og bidrar både sykkelklubber, barnehager, foreldreutvalg på skoler, voksenopplæringen og andre med å skape engasjement og bevissthet om sikkerhet i trafikken. Dette er kjempeviktig og jeg vil takke alle som gjør en innsats, sier han.

Samferdselsråden tror at forebyggende tiltak kan bidra til å nå målet om en nullvisjon som innebærer null drepte og hardt skadde i trafikken.

– Ambisjonen kan aldri bli høy nok når det gjelder folks liv. De lokale prosjektene bidrar til å skape gode holdninger i trafikken, og kan utgjøre forskjellen på liv og død, mener Bentzen.

– Neste runde med utdeling av holdningsskapende midler er i mars med frist 10.03.20. Vi håper å få inn flere gode søknader på prosjekter som kan bidra til bedre trafikksikkerhet på hjemplassen, sier Bentzen.