1,3 millioner til ny heis

Skiheisen i Ånstadblåheia ble ødelagt tidligere i år. En pent brukt heis kan bli innkjøpt til et overkommelig beløp. Om det nå blir vedtatt, så kan det komme 1,3 millioner i tilskudd.

Ånstadblåheia er Vesterålens sentrale skibakke (arkivfoto).

Ny heis og tråkkemaskin til alpinanlegget i Ånstadblåheia vil beløpe seg til anslagsvis 11,5 millioner kroner.

Forsikringsoppgjøret etter uhellet dekker ca 2,5 millioner.

Sparebanken Nord-Norge har tiltaket «samfunnsløftet», der Alpinklubben håper å få 5,7 millioner.

Lokalt næringsliv har gitt tilsagn om ca 1,5 millioner i tilskudd og gratis dugnad.

Kraftanlegget med vindmøller på toppen av heia gir hvert år en halv million kroner til lokale formål.

Kulturfabrikken fordeler dette og her foreslår man at 300.000 kroner skal gå til Sortland Alpinklubb for investering i skianlegget.

I tillegg til dette har Sortland Høyre, ved Beate Bø Nilsen, bedt ordfører sette opp en ekstra sak til neste møte.

Hun foreslår at kommunen bevilger 1 million kroner som tilskudd til Alpinklubben.

Dersom begge disse forslagene stemmes igjennom nå, betyr det at neste sesong kan bli berget for de skiglade.

Nestleder i Sortland Alpinklubb, Christian Nordheim, skriver til politikerne at man har kort frist.

Tilbudet om ny heis og tråkkemaskin står bare til 17. april.

– Som vel alle kjenner til hadde vi et maskinelt uhell med tråkkemaskinen 23. februar, skriver Nordheim.

Dette resulterte i ødelagt hovedheis, avlyst NNM og så og si avlyst alpinsesong.

Siden da har klubben jobbet på spreng for å finne en løsning som gjør at vi kan få Ånstadblåheia Alpinsenter opp igjen fra neste sesong.

– Dette arbeidet løftes av den enorme støtten vi opplever i befolkning og næringsliv.

Vi er nå i den glade situasjonen at vi har fått tilbud om en brukt, nyere heis som vil passe anlegget svært godt, forteller Nordheim.

Det gjelder også tråkkemaskin.

Klubben er i gang med et omfattende arbeid også for å få på plass finansiering.

Til siste gjenstående beløp kr. 1.217 500,- søker man om støtte fra Sortland kommune.

Tilbudet er på heis og tråkkemaskin er tidsbegrenset og vil også ha en viss leveringstid.

Dersom man skal få utført det nødvendige arbeidet rundt klargjøring og oppsett innen neste sesong, har klubben frist for bestilling 17. april.

Om alt dette faller på plass nå, vil Sortland Alpinklubb kunne bestille nytt utstyr og stå klar igjen til sesongen 2023/-24.

Selve heisen koster ca 8 millioner og tråkkemaskinen 2,2 millioner.

I tillegg til dette kommer grunnarbeid og mye annet for å få anlegget i topp stand igjen.