0,5 million i demning

Betongveggen som skal bygges inn i demningen til Storvannet vil trolig koste omkring en halv million. Veggen blir 30 cm tykk og 4 meter bred, mens høyden trolig vil bli opp mot 5 meter.

Skisse av den nye betongveggen i demningen til Storvannet. Veggen vil bety at rørene gjennom demninga får en helt tett gjennomføring og faren for lekkasje blir borte.

Driftsingeniør Harald Ødegård i Sortland kommune har bedt om et overslag fra Multiconsult AS på bygging av betongvegg i demningen til Storvannet. Robin Wood svarer nå at selve betongveggen vil koste omkring 350.000 kroner, mens tilhørende arbeider nok kommer på minst 100.000 kroner ekstra. Dermed blir den totalt kostnaden trolig et sted over 450.000 kroner.

For dette beløpet vil Sortland vannverk få en meget sikker demning, der rørene får en helt tett gjennomføring i demningen. Betongveggen vil være 30 centimeter tykk og inneholde ekstra tetting omkring rørene. Det betyr at man blir helt sikret mot lekkasje her, som over tid ellers ville kunne gi fare for at demningen sprekker.

Betongveggen skal forankres i fjell og blir kanskje 5 meter høy. Bredden blir 4 meter. I tillegg til betongveggen skal det fylles myr, jord og steinmasser på alle sider av denne, tilsvarende det man har i dagens demning.

Det er nå sendt en rekke skisser og planer mellom Multiconsult AS, Sortland kommune og NVE. Dette er ledd i arbeidet med å sikre demningen ved Storvannet for fremtiden. Den episoden man opplevde for vel 3 uker siden, der det var fare for at hele demningen skulle gi etter, skal man nå kunne unngå igjen.

Veggen må støpes uten fuger, og det er nødvendig med rør med krage for sikker tetting. Overfor denne veggen skal det fylles med myr- og jordmasser, pluss singel rundt rørene. Nedenfor skal det fylles med sprengstein og singel rundt rørene. Robin Wood i Multiconsult anslår at jobben med betongveggen kan ta ca en måned.

Før Sortland kommune kan gå i gang med denne sikringen av dammen, må hele prosjektet godkjennes av NVE (Norges vassdrag og energidirektorat). NVE har fulgt opp denne saken med kommunen og har sendt flere brev om dette. Alle parter ønsker å unngå nye kriser og få en dam ved Storvannet som man kan stole på i mange år fremover.

Når folketallet i Sortland øker og flere knyttes til Sortland kommunale vannverk, øker også behovet for å holde på vannet bak demningen. På denne måten kan man ha nok vann til å forsyne innbyggerne også i perioder med tørke.