Willfred i rett komite

Etter at Senterpartiet gjorde et brakvalg i nord, har man nå en stor gruppe på Stortinget. Vervene internt er fordelt og sortlendingen Willfred Nordlund skal sitte i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Denne komiteen er viktig for innbyggerne også i Nordland, da man her diskuterer hvor mye penger kommunene og fylkene skal få til å drive samferdsel, skoler og eldreomsorg. Dette passer også godt med hans bakgrunn som samferdselsråd i Nordland.

Også innvandringspolitikken ligger i den samme komiteen, så her blir det nok mye debatt de kommende fire årene.

En annen SP-er på Tinget er Geir A. Iversen, opprinnelig fra Andøy. Han representerer nå Finnmark Senterparti. Han skal nå delta i næringskomiteen, der man blant annet har fiskeri som ett av saksfeltene.

Marit Arnstad blir gruppeleder for Senterpartiet på Stortinget. Willfred Nordlund er 2. vara til gruppestyret. SP fikk inn 18 representanter på Stortinget som nå er begynt å jobbe.