Vil gi ut blå bok

Kunstneren Bjørn Elvenes og skribent Ronny Jarl Jensen har søkt Sortland kommune om støtte til å gi ut en bok om prosjektet «Blåbyen Sortland». Det er 20 år siden prosjektet startet og man mener det nå er tid for en oppsummering. Boken skal inneholde en presentasjon av ideen bak det kunstneriske prosjektet, som Bjørn Elvenes stod bak. Dessuten skal ha vise en del av sine egne bilder, som ble malt i denne forbindelse. Ronny Jarl Jensen har vært fotograf på Sortland i nær 40 år, og har bilder fra både tiden før, under og etter at deler av byen ble farget blå. Boken er forventet å ha en totalt kostnad på 250.000 kroner for de tusen første eksemplarene, og initiativtakerne har søkt kommunen om støtte til halve beløpet. Om boksalget gir overskudd, skal dette gå til et nytt «blåby-fond», som så blir brukt til å realisere flere deler av en den kunstneriske ideen. Formannskapet i Sortland skal behandle denne saken under sitt møte førstkommende torsdag.