Vi reiser mer og mer

I fjor økte nordmenns reiseaktivitet både til utlandet og i eget land. Dette bidro til at «Ola og Kari» nok en gang satte reiserekord.

I 2023 dro nordmenn på vel 30 millioner reiser, en økning på over 5 prosent sammenliknet med året før.

Dette er det høyeste antall reiser som er målt i reiseundersøkelsen siden den ble startet opp i 2002.

Det høye nivået på reiser i Norge bidro til rekorden.

Nordmenn dro på vel 22 millioner reiser i eget land i 2023, en økning på 4 prosent fra året før.

Over 18 millioner av innenlandsreisene var feriereiser, noe som er tett opp mot rekorden fra 2021.

– Det er interessant å merke seg at andelen øker av nordmenn som kun ferier i eget land.

Før pandemien oppga rundt 10 prosent av de spurte i reiseundersøkelsen at de kun ferierte i Norge.

I 2023 var det økt til 22 prosent, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

I fjor dro vi på 4,4 millioner yrkesreiser i eget land, som er 12 prosent mer enn i året før.

Ser en på ferie- og yrkesreiser i Norge kombinert, så har nordmenn aldri tidligere utført så mange reiser innenlands som i 2023. Det er økningen i yrkesreiser som bidrar mest til rekorden.

Vi dro på 7,6 millioner reiser til utlandet i løpet av fjoråret.

Dette var en øking på 8,4 prosent sammenliknet med 2022, som riktignok var preget av reiserestriksjoner i januar og halve februar.

Selv om vi reiste mer til utlandet, nådde vi ikke nivået som var vanlig før pandemien.

Av samtlige utenlandsreiser utgjorde 6,5 millioner av reisene ferieturer til utlandet, 10 prosent flere enn i 2022.

Ser en kun på ferieturer, begynner nivåene å bli like de vi hadde i årene før pandemien. I for eksempel 2016 og i 2018 hadde vi omtrent likt antall feriereiser til utlandet som i fjor.

Nordmenn dro på 1,1 millioner reiser til utlandet i forbindelse med jobb, omtrent det samme som i 2022.

Men unntak for årene med pandemi, må vi tilbake til 2012 for å finne et like lavt nivå på jobbreiser til utlandet.

– Under pandemien tok vi i bruk nye arbeidsmetoder og digitale løsninger.

Dette har antageligvis bidratt til et mindre behov for å legge yrkesreiser til utlandet, sier Guro Henriksen.