Starter byforening

Sortland Byforening kan bli en realitet, etter initiativ fra kommunens næringssjef og et par bedriftseiere.

Interimstyret skal ha sitt første styremøte 26. oktober for å konstituere seg og starte jobben med etablering av Byforening.

Interrimstyret består av næringssjef Viktor Johnsen, Tone Toften, Ida Holmøy, Ingar Hansen, Raymond Olsen, Bjørn Heireng og Geir Abel Ellingsen.

Interrimstyret håper at næringslivet, lag og foreninger, frivilligheten, ungdomsråd, rådet for eldre og andre aktører vil bidra med sin kunnskap og sine erfaringer inn i arbeidet med å få ei god organisering av Byforeningen.

Foreningen startes som et resultat av at Sortland Næringsforening er blitt passiv, grunnet manglende oppslutning.

Dermed tok næringssjefen initiativet og innkalte til åpent møte om dette og flere andre tema.

Det møtte da 45 representanter fra næringsliv, gårdeiere, Sortland ungdomsråd, eldrerådet og kommuneadministrasjon.

Dessuten stilte firmaet «Leva Urban Design» som jobber som prosjektleder for Gnist-prosjektet til Sortland kommune og Egga Utvikling.

Næringssjef Viktor Johnsen fortalte om Gnist-prosjektet som Sortland kommune har vært en del av.

Der har det vært jobbet intensivt med å se på hvilke muligheter som kan oppstå mellom land og vann i Sortland Sentrum.