Stabil ledighet

Ved utgangen av april var det registrert 1.629 helt ledige arbeidssøkere i Nordland.

Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken og er lavest i landet.

Tar vi også med de 390 arbeidssøkerne som er i et arbeidsrettet tiltak får vi en bruttoledighet på 1,7 prosent.

Sammen med Trøndelag og Troms og Finnmark er dette lavest i landet.

I tillegg til de helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er det 807 delvis ledige i Nordland.

Dermed er det totalt 2.826 arbeidssøkere i Nordland, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 473 færre arbeidssøkere enn samme måned i fjor, som gir en nedgang på 14 prosent.

– Arbeidsmarkedet i Nordland holder seg stabilt og godt på tross av usikre tider, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Sysselsettingen har aldri vært høyere. Det er et godt tegn at flere inkluderes i arbeidsmarkedet.

En historisk lav kronekurs er ingen ulempe for næringslivet i Nordland som har en stor og viktig eksportindustri.

Kronekursen vil også kunne slå positivt ut for fylkets reiseliv som tar imot utenlandske turister.