-Jeg vil være forsiktig med å konkludere med hvor mye kostnadene vil øke og konsekvensene av dette før disse presenteres for Stortinget. Jeg vil informere Stortinget om saken så snart Stortinget er samlet i oktober, det vil si i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2022, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

-Jeg er opptatt av å unngå større utsettelser enn nødvendig, og Statsbygg har derfor fått anledning til å inngå kontrakt med entreprenør med forbehold om Stortingets samtykke til nye kostnadsrammer, sier Monica Mæland.

Regjeringen konkluderte i 2015 med at det skal etableres en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark. Prosjektet består av et investeringsprosjekt og et brukerutstyrsprosjekt.

Stortinget har vedtatt kostnadsrammer for investeringsprosjektet og brukerutstyrsprosjekt på henholdsvis 511,7 mill. kroner og 109,4 mill. kroner.