Prisene stiger mye

Fra juni i fjor til juni i år steg matprisene med 13,7 prosent, mens fra juli i fjor til juli i år steg de med 9,2 prosent.

Det har vært mange måneder på rad med relativt store prisøkninger på matvarer, og fra juni til juli økte de ytterligere med 3,3 prosent.

Det er spesielt økte priser på kjøtt, melk, ost og egg som trekker indeksen for mat opp i juli.

– Oppgangen i matvareprisene fra juni til juli kan ses i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom butikkjeder og leverandører.

I tillegg fases effektene fra årets jordbruksoppgjør inn i juli. Der ble det fastsatt økte målpriser for blant annet melk, sier Espen Kristiansen.

Til tross for den sterke månedsendringen i matprisene får vi et stort fall i tolvmånedersendringen fra forrige måned.

Blant varene som demper tolvmånedersveksten betydelig i juli finner vi bensin, diesel og strøm.

At prisene på energivarer nå er den varegruppen som demper prisveksten mest står i sterk kontrast til det vi så gjennom fjoråret.

Da var det prisene på drivstoff og strøm som store deler av året var blant varegruppene som bidro betydelig til den høye prisveksten.

Prisnedgangen på energivarene de siste par månedene kommer altså fra svært høye nivåer i fjor.

Fra juli 2022 til juli 2023 falt prisene på bensin og diesel med henholdsvis 15,2 og 21,0 prosent.

Prisene for elektrisitet inkludert nettleie var 4,3 prosent lavere i juli i år sammenlignet med i fjor.

Det har vært ekstremt store regionale forskjeller i strømprisene siden høsten 2021.

Juli i år var den første måneden siden strømstøtteordningen ble innført der ingen av prisområdene landet er delt inn i hadde høy nok markedspris til å kvalifisere for strømstøtte.