Penger til lokale studier

RKK studiesenter Vesterålen ble i fjor tildelt 2,5 millioner kroner av regjeringen, og dette følger man opp i år med et nytt tilskudd på 1,6 millioner.

Til sammen har dermed RKK Vesterålen fått 4.161.289 kroner i statlig tilskudd til driften lokalt i regionen.

Regjeringa gir i år til sammen 50 millioner i tilskudd til 31 studiesenter spredt ut over hele landet.

Studiesentrene tilbyr fleksibel utdanning der folk bor.

Sentrene er etablert i tett samarbeid med lokalt næringsliv, kommuner og fylkeskommuner, slik at de best mulig møter regionale behov.

Tildelinga bidrar til at flere kan ta desentralisert utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole uten å flytte eller reise langt.

I år er det tilbud i Nordland og Trøndelag som får mest penger, og det er flere samiske tilbud enn før.

– Vi må sikre utdanning av arbeidskrafta vi treng i Norge fremover.

Vi mangler blant anna både lærere og sykepleiere.

Derfor fortsetter vi med å styrke fleksible og desentraliserte utdanningstilbud, slik at enda flere kan ta ei utdanning der de bur, seier forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Alle studiesentrene tilbyr utdanning fra fagskoler, høyskoler eller universitet tilpassa lokale kompetansebehov.

Dei tilbyr både ordinære grunnutdanning og korte, fleksible etter- og videreutdanninger.

– Studiesentrene er gode på å rekruttere folk som ellers ikke ville søkt kompetanseheving.

For mange er det avgjørende at de kan kombinere studie med jobb og familie.

Jeg vil at alle skal ha samme mulighet for karriereutvikling og livslang læring, samme hvor i landet de bur, seier Hoel.