Norge gir nå 1% i bistand

Den samlede bistanden fra Norge var rekordstor i 2023, hele 58,6 milliarder kroner. Det utgjør 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI).

Norge er det eneste landet i OECD med mer enn 1 prosent til bistand.

Nye tall fra organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, viser at Norge gav 58,6 milliarder kroner i bistand i 2023.

Det utgjør 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). Norge var det eneste landet i OECD som gav mer enn 1 prosent.

Kun fem land i utviklingskomiteen (DAC) nådde målet om 0,7 prosent av BNI til bistand. I tillegg til Norge er det Danmark, Tyskland, Sverige og Luxembourg.

Regjeringen har som målsetning å bruke 1 prosent av BNI til internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

– Jeg er stolt over at Norge har investert et rekordhøyt beløp i bistand i en tid der behovene øker kraftig.

Vi har klart både å stille opp for Ukraina med sivil bistand, samtidig som vi har økt resten av bistanden, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Tallene fra OECD viser at den internasjonale bistanden i verden steg med 1,8 prosent i 2023 til en ny rekord på USD 223,7 milliarder, opp fra 211 milliarder året før. Tallene er justert for inflasjon.

Den humanitære bistanden økte med 4.8 prosent globalt, til USD 25,9 milliarder.

Globalt økte bistanden til Ukraina med 9 prosent i 2023 til USD 20 milliarder.

Ifølge OECDs foreløpige beregninger, utgjorde Norges bistand til Ukraina 14,1% av Norges bistandsoverføringer, opp fra 11,3 prosent av norsk bistand i 2022.

– Russlands aggressive krigføring i Ukraina vil prege bistanden i lang tid.

Det er avgjørende at Norge sammen med andre givere møter humanitære- og gjenoppbyggingsbehov i Ukraina.

Samtidig må vi være en stabil og pålitelig partner for andre samarbeidsland.

Det er viktig for å hindre at de humanitære behovene fortsetter å vokse og få til en bærekraftig utvikling, som også bidrar til å opprettholde tilliten i en svært polarisert verden.

Jeg er veldig glad for at Norge klarer å gjøre begge deler, sier Tvinnereim.