Ny tunnel for LNS

Et av landets fremste selskap på bygging av tunneler, Leonhard Nilsen & Sønner as, har sikret seg kontrakt på en ny veitunnel. LNS blir underleverandør for den spanske entreprenøren Acciona.

Det er Nye Veier AS som har besluttet at Acciona Construcción S.A. skal videre til konkretiseringsfasen for E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes. Kontrakten har en verdi på ca. 4 milliarder kroner pluss moms, og gjelder en veistrekning på 23 kilometer.

Med seg har det spanske entreprenørkonsernet Leonhard Nilsen & Sønner AS og Multiconsult Norge AS. Acciona har fra før av flere andre store oppdrag i Norge.

– Det har vært stor interesse for konkurransen, og til slutt sto vi igjen med tre konstellasjoner som var innenfor byggherrens maksimalpris. Med dette prosjektet er vi i gang i samtlige utbyggingsområder, og vi ser frem til oppstart i Trøndelag, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Delen som skal bygges av LNS er en 9 kilometer lang tunnel, med fire kjørefelt. Nøyaktig pris på dette er ikke kjent, men dette vil sikre mye av driften hos LNS sin tunnelarbeidere i 3-4 år fremover, sier direktør Frode Nilsen til nettavisen VOL.

E6 Ranheim–Værnes skal bygges ut som trafikksikker firefelts motorvei, og dagens tre tunneler får nye løp. Strekningen planlegges for 110 km/t som tillatt hastighet.

Utbyggingskontrakten signeres i slutten av september i år, når det er oppnådd enighet om alle detaljer. Byggestart er planlagt medio 2019, og hele strekningen ventes ferdig bygd i 2025.