Stadig færre hos NAV

Ved utgangen av juni 2018 var det 2.118 helt ledige i Nordland. Dette er 408 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, som er en nedgang på 16 prosent siste år.

-Fra samme måned i fjor er det nedgang både i ledigheten blant kvinner (-160) og menn (-248). Det er økt sysselsetting i de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-158). Utviklingen de senere årene viser at det er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fylkesdirektør Erik Seljeås ved NAV Nordland.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 10 744 personer fra juni i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 60 738 helt ledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Ved utgangen av juni er det 0,2 prosent arbeidsledighet i Beiarn og Lurøy kommuner. I Vevelstad er andelen helt ledige 0,4 prosent. Høyest ledighet finner vi i Herøy (5,2 prosent),  på Værøy og i Vestvågøy (begge 3,1 prosent).

I de større bykommunene har Bodø og Rana en ledighet på 1,5 prosent og Narvik 2,1 prosent.

Totalt har det vært en tilgang på 1 491 registrerte ledige stillinger i Nordland i juni. Dette er 278 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Bygg og anlegg har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 122) i forhold til samme måned i fjor. Barne- og ungdomsarbeid har redusert antall utlyste stillinger med 43 fra juni i fjor (- 58 prosent).